Зв'язки спеціально уповноваженого централь­ного органу виконавчої влади в галузі митної справи з міжнародними митними

Стаття 36. Зв'язки спеціально уповноваженого централь­ного органу виконавчої влади в галузі митної справи з міжнародними митними організаціями

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи представляє Україну у Всесвітній митній організації, інших міжнародних митних організаціях.
Міжнародне співробітництво в галузі митної справи здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

У коментованій статті законодавець встановлює організаційно-правові засади здійснення зв'язків спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі митної справи з міжнародними митними організаціями.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи - Державна митна служба України - представляє Україну у Всесвітній митній організації, інших міжнародних митних організаціях. Про завдання та функції Всесвітньої митної організації - див. коментар до ст. 35 МК. До інших міжнародних митних організацій належать: ООН, Всесвітня торгова організація та інші, які розглядають, опрацьовують, узагальнюють та надають рекомендації з питань міжнародного митного співробітництва. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням з Міністерством закордонних справ України. Відповідно до указу Президента України від 18.09.1996 р. №841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» органи виконавчої влади, в тому числі і Державна митна служба України, як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, погоджують з Міністерством закордонних справ України питання: щодо ініціювання закордонних візитів керівників органів виконавчої влади України чи запрошення іноземних офіційних делегацій; виступів, офіційних заяв та ініціатив міжнародного характеру, опублікування повідомлень та поширення прес-релізів, прямо чи опосередковано пов'язаних з міжнародною діяльністю; проведення міжнародних консультацій та переговорів, пов'язаних із реалізацією державної політики України у сфері зовнішніх зносин, у тому числі з дипломатичними представництвами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні; тимчасового відрядження працівників відповідних органів виконавчої влади до органів дипломатичної служби для виконання службових обов'язків; підготовки міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів, незалежно від їх назви (договір, конвенція, угода, протокол, комюніке, додаток до протоколу тощо); участі у міжнародних конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших органів; інших дій, пов'язаних із зовнішніми зносинами. Крім того, слід зазначити, що директиви, вказівки, технічні завдання готуються з урахуванням позицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади відповідним органом виконавчої влади, уповноваженим брати безпосередню участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, погоджуються з Міністерством закордонних справ України та затверджуються не пізніше ніж за три дні до початку заходу.