Вход

Звільнення від роботи без збереження заробітної плати працівників, які навчаються в середніх закл

Власник або уповноважений ним орган може надавати без шкоди для виробничої діяльності працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, за їх бажанням, у період навчального року без збе-реження заробітної плати один-два вільних від роботи дні на тиждень.
(Стаття 210 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР№ 6237-10від 21.12.83; Законом № 871-12 від 20.03.91; в редакції Закону № ІI7-XIVвід 18.09.98)
Коментована стаття визначає, що власник або уповноважений ним орган може надавати за бажанням працівників, які поєднують роботу з навчанням у середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, заочникам цих навчальних закладів за їх заявами безоплатну відпустку під час навчального року для виконання навч&іьних програм: один-два робочих дні на тиждень. Це право працівника може бути, реалізоване, коли надання відпусток без збереження заробітної плати не порушить нор¬мального функціонування виробничої діяльності цього підприємства.