Вход

Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються

Стаття 198. Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються
Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються, регулюється виключно податковими законами України.
Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються, регулюється виключно законами України про оподаткування.
Вивізне (експортне) мито сплачується на загальних підставах за ставками, встановленими на експорт відповідними законами України.
Відповідно до ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" акцизний збір не справляється з товарів, що були вивезені платником акцизного збору за межі митної території України.
ПДВ відповідно до пункту 6.2.1 ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" не сплачується.
Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються, може також здійснюватися на підставі міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.