Звільнення від окремих форм митного контролю Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом

Стаття 66. Звільнення від окремих форм митного контролю Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.

1. Коментована стаття регламентує порядок звільнення від окремих форм митного контролю.
Відповідно до ч. 1 коментованої статті законодавець визначає, що в деяких випадках, закріплених МК, іншими законами України та міжнародними договорами, які укладені в установленому законом порядку, можливе звільнення від окремих форм митного контролю, але не від митного контролю в цілому. Так, для встановлення того факту, що на товари і транспортні засоби поширюється пільговий правовий режим, посадова особа митного органу зобов'язана перевірити відповідні документи і відомості про такі товари чи транспортні засоби.
Відповідно до положень статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи. Визначення випадків та перелік осіб, які звільняються від митного контролю, встановлює тільки Верховна Рада України шляхом прийняття законів та ратифікації міжнародних договорів.
Наприклад, Консульська Конвенція між Україною та Республікою Болгарія, ратифікована Законом України №286 від 01.12.1998 року передбачає випадки звільнення від мита і митного контролю. Так у статті 44 встановлюється правило, що особистий багаж консульської посадової особи звільняється від митного контролю. Він може контролюватися компетентними органами держави перебування у випадку, якщо існують серйозні мотиви вважати, що багаж містить предмети, ввезення і вивезення яких заборонено законами і правилами держави перебування або карантинними правилами. У цьому випадку контроль проводиться в присутності консульської посадової особи або її уповноваженого представника. Члени сім'ї працівників консульської установи користуються привілеями та імунітетами у тому ж обсязі, що і відповідний працівник консульської установи. Аналогічні положення закріплені в ст.41 Консульської Конвенції між Україною і Литовською Республікою, ратифікованою Законом України від 01.11.1996 р. №463/96-ВР.
Митний контроль здійснюється посадовими особами Державної митної служби України в зонах митного контролю, визначених чинним законодавством України. Звільнення від деяких форм митного контролю окремої категорії посадовців для митників є обов'язковою при посвідченні зазначених осіб.
Правила митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами, затверджені наказом Державної митної служби України від 19.07.2001 р. №491. Цей документ регламентує правила митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 35, 36 Віденської конвенції про представництво держав у їх стосунках із міжнародними організаціями універсального характеру (1975 р.), статей 36, 37 Віденської конвенції про дипломатичні зносини (1961 р.), статей 50, 62 Віденської конвенції про консульські зносини (1963 р.).
Митні пільги представництвам, персоналу та членам сімей надаються відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України. Якщо предмети, призначені для офіційного користування або особистого користування персоналом, підлягають контролю з боку відповідних державних органів контролю, то їх митне оформлення здійснюється після проведення контролю цими органами. Митне оформлення предметів, для переміщення яких через митний кордон України законодавством визначено надання дозвільних документів, проводиться згідно з чинним законодавством України. Митне оформлення предметів, транспортних засобів, що належать представництву, персоналу, членам сімей, може здійснюватись довіреною особою на підставі належним чином оформлених документів.
Щодо митного контролю та митного оформлення предметів, призначених для офіційного користування, що переміщуються через митний кордон України, діють такі правила:
- пропуск через митний кордон України предметів, призначених для офіційного користування, і контроль за їх доставкою в митницю, у зоні діяльності якої розташоване відповідне представництво, здійснюються без проведення митного огляду;
- якщо під час пропуску через митний кордон України предметів, призначених для офіційного користування, є достатні підстави вважати, що під виглядом таких предметів (або крім них) переміщуються інші предмети, у тому числі й такі, увезення яких в Україну заборонено, то може бути здійснений митний огляд; такий огляд провадиться за згодою представництва та в присутності уповноваженої представництвом особи, якщо представництво не дає згоди на митний огляд, то предмети не підлягають пропуску на мигну територію України;
- митне оформлення предметів, призначених для офіційного користування, здійснюється митницею, у зоні діяльності якої розташоване представництво;
- предмети, призначені для офіційного користування, підлягають декларуванню митним органам із заповненням вантажної митної декларації згідно з установленим порядком;
- предмети, призначені для офіційного користування, за умови дотримання встановленого порядку переміщення через митний кордон України, звільняються від обкладення ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць).
Митний контроль та митне оформлення предметів, призначених для особистого користування персоналом та членами сімей здійснюється із додержанням таких вимог:
- предмети, що призначені для особистого користування персоналом (крім адміністративно-технічного та обслуговувального персоналу), членами сімей (крім членів сімей адміністративно-технічного та обслуговувального персоналу) і переміщуються через митний кордон України разом із персоналом, членами сімей або окремо, звільняються від митного огляду; якщо є достатні підстави вважати, що під виглядом предметів, призначених для особистого користування (або крім них), переміщуються інші предмети, у тому числі й такі, увезення яких в Україну або вивезення з України заборонено, то митними органами проводиться митний огляд, такий огляд здійснюється тільки за згодою та в присутності особи, для користування якої призначені предмети, або вповноваженої нею особи; у разі відсутності згоди такої особи на митний огляд предметів вони не підлягають пропуску на митну територію України (з митної території України); дія цього пункту поширюється також на предмети, що призначені для особистого користування персоналом (крім адміністративно-технічного та обслуговувального персоналу) та членами сімей (крім членів сімей адміністративно-технічного та обслуговувального персоналу) і переміщуютьсяв несупроводжуваному багажі у міжнародних вантажних відправленнях (крім міжнародних поштових відправлень) за умови, що із зазначених у супровідних документах відомостей про одержувача можна визначити його статус (дипломат, консул тощо) або за наявності інших ознак, що підтверджують цей статус (наприклад, напису "дипломатичний вантаж" на оболонці (упаковці) предметів або на супровідних документах). Декларування предметів, призначених для особистого користування персоналом та членами сімей, у випадках, установлених законодавством України, здійснюється із заповненням митної декларації. Належним чином оформлена митна декларація є підставою для зворотного вивезення (увезення) зазначених у ній предметів. Митне оформлення предметів, які призначені для особистого користування персоналом, членами сімей та надходять в Україну в міжнародних вантажних відправленнях, несупроводжуваному багажі, здійснюється митницями, у зоні діяльності яких проживають ці особи.
2. Ч.2 коментованої статті встановлює правило, відповідно до якого особи, звільнені від деяких форм митного контролю, зобов'язані дотримуватися законодавства України, яке регламентує порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
У випадку порушення митних правил особою, до якої застосовувались особливі процедури митного контролю, остання притягується до адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно чинного законодавства на загальних засадах.