Знищення або руйнування

Знищення або руйнування
Ця глава визначає загальні особливості правового регулювання митного режиму "Знищення або руйнування". Даний митний режим визначає статус товару, який знаходиться під митним контролем і дає можливість використання його при дотриманні встановлених митним органом умов і порядку.
Товари, після переміщення через митний кордон України, внаслідок втрати своїх властивостей не можуть бути поміщені в інший режим.
У зовнішньоторговельній практиці митний режим знищення товарів використовується досить часто та в різних ситуаціях. Наприклад, даний режим може бути обраний у ситуації, коли товар після переміщення через митний кордон втратив свою якість або ж виявився з простроченим терміном зберігання. У цьому випадку застосування даного митного режиму буде найбільш прийнятне для учасника зовнішньоекономічної діяльності. Зручність у даному випадку полягає у тому, що власник звільняється від витрат на транспортування певного товару за межі митної території України, а також від сплати податків та митних зборів, помістивши його у режим знищення або руйнування.
Митний режим знищення застосовується також у виставочній справі. Переваги цього митного режиму проявляються у даному випадку таким чином: вартість зворотного транспортування може виявитися вищою від вартості рекламного обладнання тощо, тому знищувати їх під митним контролем буде рентабельніше для суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Учасник виставки або ярмарки не може залишити чи забути ці предмети, оскільки вони ввозилися ним на митну територію України під зобов'язання зворотного вивозу, і, отже, якщо не відбудеться переміщення вантажу за межі митної території держави, його власник повинен буде сплатити належні митні платежі й податки. Легальну можливість не вивозити вантажі назад і в той же час не сплачувати митні платежі дає подання в митні органи належним чином оформленого дозволу на знищення товару під митним контролем. ,
Власник - особа, яка певним чином володіє, розпоряджається або користується товарами, які вона має намір помістити у режим знищення або руйнування, будь-яка продукція, майно, транспортні засоби та інші предмети, ввезені на митну територію України, які перебувають під митним контролем та заявлені власником (декларантом), або іншою зацікавленою особою, для розміщення їх у митний режим знищення або руйнування.
Операції зі знищення або руйнування товарів - механічна, фізико-хімічна, біологічна або інша обробка, яка унеможливлює відновлення товару або використання його окремих частин, вузлів і агрегатів за призначенням; спалення, захоронення в спеціально визначених місцях (використання товарів не за призначенням, установленим відповідними міжнародними, державними або галузевими стандартами чи технічними умовами, не може вважатися знищенням або руйнуванням). Операції зі знищення або руйнування товарів та їх перевезення проводяться під митним контролем.
Вищати - це пов'язані з транспортуванням, зберіганням товарів, здійсненням вантажних та інших операцій з ними, при здійсненні митного контролю й митного оформлення цих товарів у митному режимі знищення або руйнування.
Заінтересована особа - ініціатор заяви на розміщення товару у митний режим знищення або руйнування.
Відходами (залишками) - є будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі знищення або руйнування під митним контролем.