Вход

Зміна, доповнення та відкликання митної декларації

Стаття 90. Зміна, доповнення та відкликання митної декларації

З дозволу митного органу відомості, зазначені у митній декларації, можуть бути змінені чи доповнені, а подана митна декларація відкликана.
Зміна, доповнення чи відкликання можуть бути здійснені лише до моменту прийняття митним органом митної декларації до митного оформлення.
Зміна, доповнення та відкликання митної декларації після її прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються. Внесення до митної декларації змін чи доповнень, які мають істотне значення для застосування процедур митного контролю щодо товарів і транспортних засобів або впливають на умови оподаткування товарів чи застосування до них заходів нетарифного регулювання, здійснюється шляхом подання митному органу нової митної декларації, якщо це дозволяється відповідно до цього Кодексу.
Посадові особи митних органів не мають права заповнювати митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в митній декларації, за винятком внесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.

Коментована стаття регламентує порядок зміни, доповнення та відкликання митної декларації особами, які здійснюють декларування товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України.
Відповідно до чинного митного законодавства України, Державна митна служба України здійснює контроль за порядком переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів; утілює у життя державну політику, пов'язану з митним регулюванням та справлянням податків і зборів; виконує процедури митного контролю та оформлення; спільно з правоохоронними органами України веде боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил. Законодавець в ч.І коментованої статті визначає, що з дозволу митного органу відомості, зазначені у митній декларації, можуть бути змінені чи доповнені, а подана митна декларація відкликана декларантом. Відповідно до положень ст. 86 МК з моменту прийняття митної декларації (проставляння відміток на бланку митної декларації та внесення відповідних записів у документи митного органу) посадовою особою митного органу декларація є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення і саме з цього моменту декларант несе відповідальність, за повноту та достовірність відомостей, заявлених ним у митній декларації. І відповідно до ч.2 коментованої статті зміна, доповнення чи відкликання можуть бути здійснені лише до моменту прийняття митним органом митної декларації до митного оформлення.
Згідно з ч.З коментованої статті внесення змін, доповнень та відкликання митної декларації після її прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються. Внесення до митної декларації змін чи доповнень, які мають істотне значення для застосування процедур митного контролю щодо товарів і транспортних засобів або впливають на умови оподаткування товарів чи застосування до них заходів нетарифного регулювання, здійснюється шляхом подання митному органу нової митної декларації, якщо це дозволяється відповідно до цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 коментованої статті законодавець забороняє посадовим особам митних органів заповнювати митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в митній декларації за винятком, передбаченим чинним митним законодавством України.