Вход

Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митни

Стаття 25. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій

Земельні ділянки для службових потреб, у тому числі для створення зон митного контролю, надаються митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України. Попереднє відшкодування власникам земель їх вартості та збитків, відшкодування землекористувачам збитків, завданих вилученням земель, здійснюється відповідно до закону.
У разі якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється митними органами безпосередньо на територіях або в приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від форми власності та підпорядкування, зобов'язані надавати митним органам у тимчасове користування відповідні службові та побутові приміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв'язку на договірних засадах.
У коментованій статті законодавець закріплює правила надання земельних ділянок, службових та побутових приміщень, обладнання та засобів зв'язку митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям. Так, згідно з підпунктом ґ пункту З статті 84 Земельного кодексу України до земель державної власності, які не можуть передаватись у комунальну власність, належать земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади (до яких належить Державна митна служба України), Національної академії наук України, державних галузевих академій наук. Ці земельні ділянки передаються у постійне користування. Під правом постійного користування земельною ділянкою у статті 92 Земельного кодексу України розуміється право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності без встановлення строку. Попереднє відшкодування власникам земель їх вартості та збитків, відшкодування землекористувачам збитків, завданих вилученням земель, здійснюється відповідно до закону.
Так, відповідно до вимог коментованої статті та Переліку службових приміщень, якими адміністрації морських річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій забезпечують на договірних засадах митні органи, затвердженого спільним наказом Мінтрансу та Держмитслужби України від 06.03.2003 р. №168, митним органам надаються: приміщення для розміщення особового складу підрозділів митних органів; кімната особистого огляду; приміщення для зберігання затриманих предметів, у тому числі харчових продуктів, медичних препаратів, що потребують спеціальних умов зберігання; приміщення для зберігання та обслуговування технічних засобів контролю й засобів зв'язку; приміщення для утримання службових собак митних органів (за потреби).