Вход

Здійснення виробничого навчання в робочий час

Теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці нових робітників безпосередньо на виробництві шляхом індивідуального, бригадного і курсового навчання провадяться в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працівників відповідних віку, професій і виробництв.
1. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм.
Теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці но¬вих робітників проводяться в межах робочого часу, який визначено ст. 50 КЗпП, і не можуть перевищувати 40 годин на тиждень.
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості часу навчання.
2. Планування послідовності занять і розподіл навчальних годин при підготовці нових робітників здійснюються на підприємстві відділом виробничого технічного навчання або іншим аналогічним виробничим підрозділом відповідно до навчальних програм.
Послідовність, час і місце проведення виробничого навчання та теоретичних занять встановлюються розкладом.