Вход

Здійснення митного контролю

Стаття 40. Здійснення митного контролю

Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.
Митний контроль передбачає проведення митними органами міні­муму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються відповідно до цього Кодексу, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.
Митний контроль товарів, транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово відповідно до типових технологічних схем пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транс­портних засобів перевізників, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

1. Коментована стаття регламентує порядок організації митного контролю, здійснення якого є одним із основних завдань, покладених на митні органи України.
Законодавець у ч. 15 ст. 1 МК дає визначення поняття «митний контроль», яке розуміється як сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. Тобто митний контроль - це здійснення митними органами України спеціальних дій, спрямованих на дотримання юридичними і фізичними особами митного законодавства України, міжнародних угод України та правил, які регулюють порядок увезення, вивезення чи транзиту вантажів, транспортних засобів, валюти.
Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Поняття «переміщення» охоплює собою увезення, вивезення або транзит вантажів, транспортних засобів, валюти. Права митних органів щодо здійснення митного контролю окреслені у статті 53 цього Кодексу (див. коментар до ст. 53 МК).
2. Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються відповідно до цього Кодексу, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. Визначення «митна процедура» див. у коментарі до ч. 19 статті 1 МК. Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання юридичними особами (підприємства, організації, установи та їх посадові особи) і фізичними особами порядку переміщення через митну територію України товарів, валюти, транспортних засобів, незалежно від того обкладаються вони митом або податками чи ні. Під час здійснення митного контролю реалізуються завдання митних органів України, а саме: здійснення контролю за переміщенням валютних цінностей; стягнення митних податків і зборів; здійснення безпосередньо митного контролю та застосування митних режимів; сприяння товарообігу через митний кордон України; захист економічних інтересів; забезпечення економічної безпеки держави; захист прав і інтересів юридичних та фізичних осіб у сфері митного права; забезпечення дотримання митного законодавства України; запобігання проникненню на територію України товарів низької якості, екологічно небезпечних речовин, вірусів чи культур; запобігання розповсюдженню зброї, наркотичних засобів. Митний контроль є засобом здійснення митної справи й важливим інструментом реалізації митної політики держави.
3. Відповідно до ч.З коментованої статті митний контроль товарів, транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово відповідно до типових технологічних схем пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Технологічна схема пропуску через державний кордон України - це встановлена обов'язкова для виконання послідовність операцій митного контролю та митного оформлення, а також дій посадових осіб підрозділів митного органу під час здійснення цих операцій.
Типова технологічна схема пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. №1989. За цією Типовою технологічною схемою відповідно до МКУ, Законів України "Про державний кордон" та "Про Державну прикордонну службу України" здійснюється пропуск через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників (далі - транспортні засоби) і товарів, що переміщуються ними через державний кордон (далі - товари), визначається послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон. Детальні технологічні схеми розробляються регіональними митницями та митницями на підставі типової технологічної схеми з урахуванням всіх особливостей характеру та способу переміщення товарів, інфраструктури тощо, які затверджуються керівником конкретного митного органу.
Послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, визначено Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. №1989 окремо для кожного виду транспорту.