Застосування спеціальних засобів

Стаття 425. Застосування спеціальних засобів
Посадові особи митної служби України мають право застосовувати наручники, гумові кийки, сльозоточиві речовини, обладнання для відкриття приміщень, засоби для примусової зупинки транспортних засобів та інші спеціальні засоби під час виконання службових обов'язків для:
1) відбиття нападу на посадових осіб митної служби України або на інших осіб;
2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди та транспортні засоби, що належать митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям або використовуються ними, на товари та транспортні засоби,що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об'єктів у разі їх захоплення;
3) затримання правопорушників, їх доставлення в службове приміщення митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть завдати шкоди оточуючим чи собі;
4) припинення фізичного опору, що чиниться посадовій особі митної служби України;
5) проникнення у приміщення, де можуть знаходитися предмети контрабанди та безпосередні об'єкти порушення митних правил;
6) зупинення транспортного засобу, водій якого не виконав вимогу посадової особи митної служби України про зупинення.
Забороняється застосовувати спеціальні засоби до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, скоєння групового нападу, який загрожує життю та здоров'ю людей, збереженню товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем.
Перелік спеціальних засобів, що використовуються посадовими особами митної служби України, визначається Кабінетом Міністрів України.
Коментована стаття визначає підстави та загальні види застосування спеціальних засобів посадовими особами митної служби України.
Правовою основою застосування спеціальних засобів є:
- Конституція України;
- Митний кодекс України;
- Закон України від 23.12.1993 р. №3781-ХІІ "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів";
- Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби" від 25.12.2002 р. №1953.
Слід пам'ятати, що використанню спеціальних засобів має передувати попередження про намір їх застосування (за винятком необхідності відбиття раптового нападу на посадову особу митної служби України).
Постановою Кабінету Міністрів України №1953 були затверджені:
- перелік спеціальних засобів, вогнепальної зброї та набоїв до неї, що надаються для використання посадовими особами митної служби;
- перелік посадових осіб митної служби, яким надається право зберігання та носіння вогнепальної зброї;
- порядок застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби.
Згідно з Переліком спеціальних засобів, вогнепальної зброї та набоїв до неї, що надаються для використання посадовими особами митної служби, такими засобами є:
- засоби індивідуального захисту - шоломи та бронежилети;
- засоби активної оборони - наручники, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, електрошокові пристрої, сльозоточиві речовини, гумові кийки, засоби для примусової зупинки транспортних засобів, обладнання для відкриття приміщень, у тому числі малогабаритні піротехнічні пристрої.
Згідно з п. 11 Положення про дозвільну систему України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 р. №576, порядок придбання, зберігання,обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, у митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях визначається законами, актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Міноборони, МВС, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Порядком застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1953, детально регулюється застосування спеціальних засобів посадовими особами митних органів (див. коментар до ст. 426 МК)