Застосування фізичної сили

Стаття 424. Застосування фізичної сили
Посадові особи митної служби України мають право застосовувати фізичну силу під час виконання службових обов'язків у таких випадках:
1) для припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам посадових осіб митної служби України;
2) для забезпечення доступу в приміщення або на територію, де знаходяться товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем;
3) для припинення інших дій, що перешкоджають виконанню обов'язків, покладених законом на посадових осіб митної служби України, якщо ненасильницькі засоби впливу не забезпечують виконання цих обов'язків.
Під заходами фізичного впливу слід розуміти дії посадових осіб митної служби, що виявляються у застосуванні мускульної сили, та механічного впливу на будь - який орган, частину тіла або весь організм правопорушника без допомоги спеціальних засобів та вогнепальної зброї з метою припинення правопорушення, затримання правопорушника та відведення небезпеки, що загрожує життю та здоров'ю працівників митної служби.
Фізичний вплив, це комплекс спеціальних прийомів (прийоми боротьби самбо та дзюдо, рукопашного бою) захисного впливу які можуть бути застосовані посадовими особами митних органів для відведення небезпеки.
Щоб застосування сили було правомірним, необхідна наявність правової та фактичної підстав застосування сили, взятих у їх сукупності. Правовою підставою застосування фізичної сили є наявність складу правопорушення у діях особи. Фактичною підставою є необхідність негайного припинення із застосуванням сили.
Застосування заходів фізичної впливу буде правомірним лише у випадках, коли обстановка свідчить про те, що ненасильницькі дії не будуть ефективними для виконання обов'язків, покладених законом на посадових осіб митної служби України, що регламентує дії в стані необхідної оборони.
Вид засобу фізичного впливу та інтенсивність його застосування визначаються кожним працівником митної служби, виходячи з оцінки обстановки, що складається.
За інших обставин застосування засобів фізичного впливу повинно мати оборонний, стримуючий характер, спрямований на здійснення контролю за діями правопорушника.