Вход

Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання

Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання
1.За порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваже­ними органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.
2. Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування визначаються цим Кодексом, іншими законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені виключно законами.
1.До правопорушника у сфері господарювання можуть бути застосовані заходи впливу знесприятливими економічними та/або правовими наслідками. До таких заходів впливу стаття 217 ГК відносить можливість застосування адміністративно-господарських санкцій.
Згідно з коментованою статтею адміністративно-господарські санкції — це заходи організаційно-правового або майнового характеру, які застосовуються за порушення законодавства в сфері господарської діяльності і водночас спрямовані на припинення правопорушення і ліквідацію його наслідків.
Адміністративно-господарські санкції відрізняються від інших видів господарських санкцій. По-перше, вони застосовуються за порушення норм законодавства у сфері господарської діяльності, а не за порушення договірних зобов'язань. По-друге, повноваженнями щодо їх застосування наділені органи державної влади та органи місцевого самоврядування, докомпетенції яких входить контроль за дотриманням відповідних актів законодавства у сфері господарської діяльності, а не контрагенти за господарським договором. По третє, вони можуть бути застосовані лише до суб'єктів господарювання. По-четверте, адміністративно-господарські санкції застосовуються з метою припинення вчиненого порушення та ліквідації його наслідків. По-п'яте, строки їх застосування передбачені ГК (ст. 250) та іншими законами. По-шосте, як правило, вони застосовуються в адміністративному порядку. По-сьоме, вони передбачають не лише застосування визначених заходів майнового характеру (майнових або грошових стягнень), а й примусове здійснення визначених дій стосовно правопорушника (застосування заходів організаційно-правового характеру).
За характером спрямування, санкції можуть бути організаційно-правовими (зупинення дії або анулювання ліцензії (патенту), скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання, обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання, застосування антидемпінгових заходів, припинення експортно-імпортних операцій, застосування індивідуального режиму ліцензування тощо) або майновими (вилучення прибутку (доходу, стягнення адміністративно-господарського штрафу, стягнення зборів (обов'язкових плате­жів) тощо).
2.Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування можуть визначатися як цим Кодексом (їх перелік наведено у ст. 239 ГК), так й іншими законодавчими актами. Коментована стаття містить досить важливий припис, що адміністративно-господарські санкції можуть встановлюватися виключно законами.