Вход

Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням

При підвищенні кваліфікаційних розрядів або при просуванні по роботі повинне враховуватись успішне проходження працівниками виробничого навчання, загальноосвітня і професійна підготовка та успішне проходження працівниками навчання в закладах освіти.
(Стаття 203 із змінами, внесеними згідно із Законом № 117-XIVвід 18.09.98)
1. Коментована стаття зобов'язує власника враховувати успішне проходження навчання і заохочувати працівників, які поєднують роботу з навчанням, при вирішенні питання про підвищення кваліфікаційних розрядів або при просуванні по роботі. У колективному договорі бажано передбачати перевагу для осіб, які поєднують роботу з навчанням, перед іншими працівниками.
2. З метою глибокого засвоєння процесу виробництва та одержання достатніх практичних навичок особи, які навчаються без відриву від виробництва, з огляду на підвищення ними кваліфікації і одержання знань можуть просуватися по роботі і до закінчення навчального закладу.
Для таких працівників можуть бути передбачені пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування.