Вход

Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю

Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю

У разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти.
Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт.
Спеціалісти та експерти, які беруть участь у здійсненні митного контролю, мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з їхньою участю у здійсненні митного контролю. За спеціалістами та експертами зберігається середня заробітна плата за місцем роботи за час, що був затрачений у зв'язку з такою участю.
Виплати, пов'язані із залученням спеціалістів та експертів, включаючи витрати на їх проїзд, добові за час перебування у відрядженні для участі у здійснені митного контролю, та винагорода за виконану спеціалістами і експертами роботу здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Коментована стаття регламентує порядок залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю.
При здійсненні покладених на митні органи України завдань виникають питання, пов'язані з необхідністю використання спеціальних пізнань та відповідно до цього проведення експертних досліджень. Ці обов'язки покладені на митні лабораторії, які є структурними підрозділами Державної митної служби України (див. коментар до ст. 18 МК). При здійсненні митного контролю та митного оформлення іноді виникають ситуації, коли матеріально-технічного забезпечення, яке є в розпорядженні митних лабораторій, недостатньо. У цьому випадку законодавець положеннями коментованої статті надає право керівнику митного органу або його заступнику залучати спеціалістів та експертів, за згодою з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт.
Експертом може бути призначена будь-яка фізична особа, яка має необхідні спеціальні знання для надання висновку, і залучена в необхідних випадках керівником митного органу або його заступником для участі у здійсненні митного контролю, а також для участі у провадженні справи про порушення митних правил або при її розгляді (права та обов’язки експерта див. в коментарі до ст. 469 МК). Спеціальні знання спеціаліста, експерта повинні бути документально підтверджені, наприклад дипломом про освіту чи іншими документами. Питання, які поставлені перед спеціалістом, експертом, та їхні висновки не можуть виходити за межі спеціальних пізнань. Експерт надає висновки у письмовій формі від свого імені.
Порядок взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1862 визначає, у складних випадках (невідомий об'єкт дослідження, необхідність застосування спеціальних пристроїв або спеціальних знань тощо) керівник митного органу або його заступник може залучати до взяття (надання) проб і зразків спеціалістів та експертів відповідних митних лабораторій та інших організацій в установленому порядку.
Відповідно до чинного законодавства України про працю, за залученими спеціалістами та експертами зберігається середня заробітна плата за місцем роботи. Відповідно до Порядку відшкодування витрат, пов'язаних із залученням митними органами спеціалістів та експертів для участі в здійсненні митного контролю, та у справі про порушення митних правил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. №574, спеціалісти та експерти для участі у здійсненні митного контролю залучаються керівником митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи та організації на підставі двосторонньої письмової годи, укладеної між митним органом та підприємством, де працює спеціаліст чи експерт, в якій визначаються умови відшкодування витрат, пов'язаних з роботою цього спеціаліста чи експерта, і розмір винагороди за виконану ним роботу. На час, необхідний для участі спеціаліста та експерта у здійсненні митного контролю, за ним зберігається передня заробітна плата за місцем основної роботи. Виплати, пов'язані із залученням спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю, включають затрати в розмірах, передбачених законодавством, на проїзд до митного органу та у зворотному напрямку і проживання відряджених працівників, добові за час перебування відрядженні та винагороду за виконану ними роботу. За результатами виконаної роботи вкладається двосторонній акт про виконання робіт і висновок спеціаліста чи експерта. Митні органи відшкодовують підприємствам, де працюють спеціалісти та експерти, витрати, пов'язані із залученням їх для участі в здійсненні митного контролю, на підставі акта про виконання робіт. Витрати на проїзд до митного органу та у зворотному напрямку проживання відряджених працівників, добові за час перебування у відрядженні відшкодовуються митними органами підприємствам на підставі рахунка на їх оплату та документів, що підтверджують витрати. Витрати у справі про порушення митних правил складаються з видатків на інвентаризацію, зберігання, перевезення (пересилання) товарів, коштів, що виплачуються експерту за виконання його обов'язків та за роботу, виконану за дорученням митного органу, а також плати за послуги перекладачів та з інших витрат митних органів на провадження або розгляд справи.