Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони
1. На території спеціальної (вільної") економічної зони діє законодавство України з ура­хуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, а також законом про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони, прийнятим відповідно до цього Кодексу.
Дана стаття має суто конкретний зміст щодо правових джерел, якими встановлюються особливості дії законодавства України на території СЕЗ, а тому коментування не потребує.