Вход

Законодавство про страхування у сфері господарювання

Стаття 355. Законодавство про страхування у сфері господарювання
1. Об'єкти страхування, види обов'язкового страхування, а також загальні умови здійснення страхування, вимоги до договорів страхування та порядок здійснення державного нагляду за страховою діяльністю визначаються Цивільним кодексом України, цим Кодексом, законом про страхування, іншими законодавчими актами.
Відносини щодо здійснення страхування у сфері господарювання регулюються норматив­но-правовими актами, які залежно від сфери дії поділяються на загальне законодавство про підприємництво (що поширюється на всіх суб'єктів підприємницької діяльності і страхової зокрема), та на спеціальне законодавство України про страхування у сфері господарювання як окремий вид підприємництва.
До загального законодавства відносяться нормативні акти, що регулюють будь-який вид підприємницької діяльності, в тому числі й страхову як її окремий вид.
Спеціальне законодавство про страхування у сфері господарювання включає: Закон «Про страхування», норми інших законів України, що стосуються страхування; постанови Вер­ховної Ради України з питань страхової діяльності; укази Президента України та постанови КМУ з питань страхової діяльності; відомчі акти; локальні нормативні акти страхових ком­паній.