Вход

Законодавство про корпоративні права держави

Стаття 172.Законодавство про корпоративні права держави
1. Відносини, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюють­ся цим Кодексом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
1. Відносини, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються за допомогою цілої системи нормативно-правових актів різної юридичної сили:
кодексів (насамперед ГК, певною мірою — ЦК, зокрема ч. 2 ст. 326, ст. 1029, ч. 1 ст. 1032);
законів: загальних («Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р., «Про цінні паперита фондовий ринок» від 23 лютого 2006 p.), спеціальних, що визначають: а) особливості — правового становища господарських товариств з виключним предметом певних видів діяльності (банківської— «Про банки і банківську діяльність», виконання функцій Національного депозитарію — «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»); б) товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації («Про приватизацію державного майна», «Про особливості Приватизації майна в агропромисловому комплексі», «Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії «Укррудпром» та ін.), або в) щодо холдингових компаній та їх корпоративних підприємств («Про холдингові компанії в Україні»);
указів Президента України («Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 p., «Про невідкладні заходи щодо впорядкування діяльності державних (національних) акціонерних та холдингових компаній» від 7 листопада 2001 р., «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» від 27 грудня 2005 р., «Про заходи щодо посилення захисту права власності» від 12 лютого 2007 р. тощо); актів КМУ (Методика оцінки державних корпоративних прав, затверджена постановою МУ від 2 серпня 1999 р.; «Про управління корпоративними правами держави» від 15 трав­ня 2000 p., якою затверджено Положення про представника органу, уповноваженого управ­ляти відповідними корпоративними правами держави в органах управління господарських товариств, Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави, Порядок звітності представників органів, уповноважених управляти відповідними корпоративними правами держави в органах управління господарських товариств; постанова КМУ від 29 жовтня 2003 р. «Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави»; Типовий договір доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належить державі, затверджений наказом ФДМУ від 1 березня 2004 p.; Порядок обрання представника інтересів державної холдинго­вої компанії на загальних зборах корпоративного підприємства та надання йому доручення щодо голосування, затверджений постановою КМУ від 25 жовтня 2006 p., тощо);
відомчих нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до вищезазначених актів,у тому числі ФДМУ (Положення про конкурсну комісію з відбору уповноважених осіб на виконання функцій управління державними корпоративними правами, затверджене наказом ФДМУ від 18 травня 2000 p.; Типова Генеральна угода про передачу повноважень на здійснення функцій управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади, затверджена наказом ФДМУ від 25 травня 2000 p.; Типовий договір доручення на здійснення уповноваженою особою функцій з управління державними корпоративними правами, за­тверджений наказом ФДМУ від 7 серпня 2000 p.; Типовий договір доручення на здійснення представником Фонду державного майна України функцій з управління акціями (частками) господарських товариств, які перебувають у державній власності, затверджений наказом ФДМУ від 11 вересня 2001 p.; Типовий договір доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належить державі, затверджений наказом ФДМУ від 1 березня 2004р.тощо); кількох відомств (наказ Мінекономіки та ФДМУ «Про затвердження Порядку утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації» від 11 серпня 2006 p.), тощо. Див. також коментар до ст. 168 ГК.
Примітка. У ЦК стаття подібного змісту відсутня через невикористання ним поет г «корпоративні права».