Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарю­вання

Стаття 305. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарю­вання
1. Відносини, що виникають при здійсненні комерційного посередництва (агентське діяльності) у сфері господарювання, регулюються цим Кодексом, іншими прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, що визначають особливості ко­мерційного посередництва в окремих галузях господарювання.
2. У частині, не врегульованій нормативно-правовими актами, зазначеними у цій статті, до агентських відносин можуть застосовуватися відповідні положення Цивільного кодексу України, якими регулюються відносини доручення.
1. Коментована стаття визначає законодавчі та інші нормативно-правові акти, якими регулюються відносини комерційного посередництва (агентські відносини).
Ними, передусім, є норми ГК. Окрім того, відповідно до ч. 1 коментованої статті можуть прийматися нормативно-правові акти, що мають визначати особливості здійснення агент­ської діяльності в окремих галузях народного господарства.
2.3 питань, не врегульованих нормами ГК та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів, до агентських відносин можуть застосовуватися норми ЦК щодо регулюван­ня відносин доручення (гл. 68 ЦК).