Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів підприємництва

Стаття 211. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів підприємництва
1. Засновники (учасники) суб'єкта підприємництва, власник майна, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, у межах своїх повноважень зобов'язані вживати своєчасних заходів щодо запобігання його банкрутству.
2. Власники майна державного (комунального) або приватного підприємства, засновники (учасники) суб'єкта підприємництва, що виявився неплатоспроможним боржни­ком, кредитори та інші особи в межах заходів щодо запобігання банкрутству вказаного суб'єкта можуть подати йому фінансову допомогу в розмірі, достатньому для погашення його зобов'язань перед кредиторами, включаючи зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), та відновлення платоспроможності цього суб'єкта (досудова санація).
3.Подання фінансової допомоги боржнику передбачає його обов'язок взяти на себе відповідні зобов'язання перед особами, які подали допомогу, в порядку, встановлено­му законом.
4.Досудова санація державних підприємств здійснюється за рахунок бюджетних коштів, обсяг яких встановлюється законом про Державний бюджет України. Умови проведення досудової санації державних підприємств за рахунок інших джерел фінан­сування погоджуються з органом, наділеним господарською компетенцією щодо боржника, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
1.Правовій регламентації заходів щодо запобігання банкрутству боржника та позасудових процедур присвячена також ст. З Закону про банкрутство.
Заходи щодо запобігання банкрутству боржника не належать до судових процедур банкрутства і можуть бути здійснені до подання заяви про порушення справи про банкрутство.
Норма, що коментується, як і ч. 1 ст. З Закону про банкрутство, визначає загальні положення щодо обов'язку засновників (учасників) боржника, власника його майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які наділені господарською компетенцією, у межах своїх повноважень вживати своєчасних заходів для запобігання банкрутства боржника. До таких заходів можуть бути віднесені прийняття зазначеними вище особами рішення щодо реорганізації боржника, продажу частини його майна, перепрофілювання та за­криття збиткових виробництв, зміни системи управління боржником тощо.
2. До заходів, що здійснюються у досудовому порядку та спрямовані на фінансове оздоровлення боржника, належать надання фінансової допомоги для погашення зобов'язань суб'єкта підприємництва перед його кредиторами та реорганізаційні, організаційно-господарські, управлінські, інвестиційні, технічні, фінансово-економічні, правові заходи у межах досудової санації (ст. 1 Закону про банкрутство).
Частина, що коментується, а також ч. 2 ст. З вказаного Закону до осіб, які можуть здійснювати заходи з відновлення платоспроможності боржника, відносить: осіб, зобов'язаних вживати зазначених заходів, та осіб, на яких такий обов'язок не покладається. До них належать будь-які особи, у тому числі — кредитори боржника.
3.Дія ч. З коментованої статті поширюється на всіх осіб, котрі надають фінансову допомогу боржнику для погашення його зобов'язань перед кредиторами. З неї випливає, шо угода про фінансову допомогу повинна містити положення щодо взяття боржником як фінансових зобов'язань, так і зобов'язань іншого характеру на користь осіб, які надали йому фінансову допомогу.
Надання фінансової допомоги боржнику кредиторами та іншими особами, на яких не покладається обов'язок із надання зазначеної допомоги боржнику, обов'язково потребує згоди останнього на прийняття такої допомоги.
4. Проведення досудової санації державних підприємств регламентується затвердженим постановою КМУ від 17 березня 2000 р. № 515 Положенням про досудову санацію держа­них підприємств. Пунктом 1 цього Положення досудова санація визначається як системі заходів щодо відновлення платоспроможності державного підприємства — боржника , які здійснюються органом, уповноваженим управляти державним майном боржника, з метою запобігання його банкрутству до порушення провадження у справі про банкрутство.
Для проведення досудової санації державних підприємств залучаються бюджетні кошти, якщо відповідні положення щодо цього містяться у законі про Державний бюджет України Якщо досудова санація проводиться за рахунок інших джерел фінансування, її умови, у порядку, встановленому КМУ, мають бути погоджені з відповідним органом, до компетенції якого входить вирішення таких питань.