Вход

Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спеціальних митних зонах

Стаття 220. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спеціальних митних зонах
З метою забезпечення належного митного контролю у спеціальних митних зонах митні органи мають право:
1) здійснювати постійний контроль та нагляд за кордонами спеціальних митних зон, а також за доступом у них;
2) вимагати від осіб, які переміщують товари через кордон спеціальної митної зони, ведення обліку руху таких товарів з метою їх контролю;
3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через кордон спеціальної митної зони, з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів;
4) здійснювати перевірки товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах;
5) здійснювати інші передбачені законом заходи, спрямовані на забезпечення надійності митного контролю.
Митні органи України, виконуючі основні завдання, закріплені у пункті б ст. 11, а також з метою дотримання ст. 55 МК та перевірки законності переміщення через кордон СМЗ товарів і транспортних засобів, перші мають право на проведення огляду товарів і транспортних засобів.
На підставі статей 58 та 60 МК митні органи мають право проводити перевірку системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів підприємств, що переміщуються через кордон СЕЗ, виконувати інші дії з дотриманням вимог чинного законодавства з метою встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, встановленим МК та іншими законодавчими актами про конкретну СЕЗ.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 р. №1119 "Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі", спільного наказу Держмитслужби України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної податкової адміністрації України від 02.03.2006 р. №163/242/159/100, спільного наказу Держмитслужби України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної податкової адміністрації України №95/144/70/54 від 06.02.2007 p., Наказу Державної митної служби України від 11.01.2007 р. №8, якими затверджено Вимоги до технічного оснащення та облаштування території спеціальної (вільної) економічної зони й до контролю за переміщенням товарів через кордони цієї зони, для забезпечення здійснення контролю за переміщенням товарів через кордони СЕЗ орган управління СЕЗ зобов'язаний:
- узгодити з митним органом, а в разі необхідності з органом охорони державного кордону форми перепусток, порядок їх видачі та пропуску на територію/з території СЕЗ фізичних осіб, товарів і транспортних засобів;
- узгодити з митним органом схеми зон митного контролю, обладнати й позначити їх межі на місцевості;
- підготувати карту території СЕЗ зі схемою розміщення на ній підприємств, установ та організацій;
- забезпечити (у разі необхідності) можливість розміщення на території СЕЗ підрозділу митного органу, у зоні діяльності якого розташована СЕЗ.
Для забезпечення контролю за переміщенням транспортних засобів і товарів через кордони СЕЗ митний орган за погодженням з органом управління СЕЗ затверджує спільно з іншими контрольними органами технологічну схему контролю за переміщенням товарів. Контроль за переміщенням товарів і транспортних засобів через кордони СЕЗ здійснює митний орган, у зоні діяльності якого розташована СЕЗ, згідно з вимогами законодавства України з питань митної справи.
Невиконання вимог посадових осіб митних органів, щодо дотримання положень МК та інших законодавчих актів стосовно спеціальних економічних зон, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу згідно зі статтями 343 та 354 МК.