Вход

Заходи гарантування доставки

Стаття 161. Заходи гарантування доставки
До товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, може застосовуватися один із таких заходів гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення:
1) надання власником товарів (уповноваженою ним особою) гарантій митним органам;
2) охорона та супроводження товарів митними органами;
3) перевезення товарів митним перевізником;
4) перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенції МДП 1975 року).
У коментованій статті законодавець врегульовує питання, що стосується заходів гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем та переміщуються транзитом.
Відповідно до чинного законодавства на митні органи покладена функція реалізації митної політики України. Одним із основних завдань Державної митної служби
України, відповідно до п.2 ч,2 ст. 11 МК, є захист економічних інтересів України. З метою захисту економічних інтересів України, національного виробника та у випадках, які зазначені в Законі України «Про Єдиний митний тариф», у разі ввезення на митну територію України і вивезення за її межі товарів, незалежно від інших видів мита можуть застосовуватися особливі види мита: спеціальне мито, антидемпінгове мито та інші. Митні органи наділені компетенцією здійснювати контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які переміщують товари, що перебувають під митним контролем та переміщуються транзитом, чинного митного законодавства.
Положення коментованої статті, якою законодавець встановлює заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, є способом захисту економічних інтересів України від фіктивного транзиту. Метою реалізації зазначених у коментованій статті заходів є унеможливлення уникнення від сплати відповідними суб'єктами обов'язкових податків і зборів.
Відповідно до п.4 коментованої статті слід зазначити, що Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року), ратифікована Законом України від 15 липня 1994 року №117/94-ВР, стосується перевезення вантажів, що здійснюється без їхнього проміжного перевантаження, в дорожніх транспортних засобах, составах транспортних засобів або контейнерах, з перетинанням одного або декількох кордонів від митниці місця відправлення однієї з Договірних Сторін до митниці місця призначення іншої Договірної Сторони або тієї ж Договірної Сторони за умови, що деяка частина операції МДП між її початком і кінцем проводиться автомобільним транспортом.
Митна Конвенція про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП виконує головну роль при доставці під митним контролем товарів, що перевозяться автомобільним транспортом, між митними органами, бо забезпечує фінансову гарантію доставки товарів перевізником до місця митниці призначення. Відомо, що сума фінансової гарантії з перевезення МДП із застосуванням книжки МДП не може перевищувати суму 50000 доларів США.
Вантажі, що перевозяться з додержанням процедури МДП, звільняються від сплати або депозиту ввізних чи вивізних мита та зборів на проміжних митницях.
Вантажі, що перевозяться з додержанням процедури МДП у запломбованих дорожніх транспортних засобах, запломбованих составах транспортних засобів або запломбованих контейнерах, як правило, звільняються від митного догляду на проміжних митницях. Проте з метою запобігання зловживанням митні органи можуть у виняткових випадках і, зокрема, у разі наявності підозри у порушеннях проводити на цих митницях догляд вантажів.
Бланки книжок МДП, що надсилаються гарантійним об'єднанням іноземними гарантійними об'єднаннями, які є їхніми кореспондентами, або міжнародними організаціями, звільняються від сплати ввізних та вивізних мита і зборів і не піддаються при ввезенні та вивезенні будь-яким заборонам або обмеженням.
Гарантійне об'єднання бере на себе зобов'язання сплачувати належні ввізні чи вивізні мито і збори, а також будь-які відсотки за прострочення, які можуть належати відповідно до митних законів і правил країни, в якій виявлено порушення у зв'язку з операцією МДП. Гарантійне об'єднання зобов'язується сплачувати зазначені вище суми у порядку солідарної відповідальності разом з особами, які мають сплатити ці суми. Гарантійне об'єднання несе відповідальність не тільки за вантажі, перелічені у книжці МДП, а також за будь-які вантажі, які не були перелічені у цій книжці і знаходяться у запломбованій частині дорожнього транспортного засобу або у запломбованому контейнері. Об'єднання не несе відповідальності ні за які інші вантажі.
Митне оформлення книжки МДП може бути проведено із застереженнями або без застережень; якщо зроблені застереження, то вони повинні відноситися до фактів, пов'язаних із самою операцією МДП. Ці факти мають бути відмічені у книжці МДП.
Контейнери, допущені до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами відповідно до Митної конвенції, що стосується контейнерів, 1956 року, угод, що випливають з неї, укладених під егідою Організації Об'єднаних Націй, Митної конвенції, що стосується контейнерів, 1972 року, або будь-яких міжнародних актів, які можуть замінити чи змінити цю останню Конвенцію, розглядаються як такі, що відповідають положенням вищенаведеного пункту, і повинні прийматися до перевезення з додержанням процедури МДП без нового допущення.