Захисник

Стаття 368. Захисник
У розгляді справи про порушення митних правил може брати участь захисник, якого самостійно визначає особа, що притягується до відповідальності, з числа осіб, які є фахівцями в галузі права і за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.
Захисник має право:
1) знайомитися з матеріалами справи;
2) заявляти клопотання;
3) подавати скарги;
4) здійснювати інші права, передбачені законом.
Захисник є одним із центральних учасників будь-якого процесу - як то при розгляді справи про порушення митних правил, при розгляді кримінальної справи, у цивільному судочинстві тощо.
Щодо ролі захисника у контексті провадження про порушення митних правил, то він у передбаченому МК та іншими нормативно-правовими актами порядку уповноважений здійснювати захист прав та законних інтересів осіб, які вчинили таке правопорушення, надавати їм необхідну юридичну допомогу. Участь захисника в справі про порушення митних правил дозволяє цим особам більш повно використовувати своє право на захист.
Рішення про необхідність залучення до справи захисника залежить від волі особи, яка притягається до відповідальності за порушення митних правил. Таке рішення зазначена особа приймає самостійно на власний розсуд.
Щодо кола осіб, які можуть бути захисниками за законом, - вони визначені законодавством України. Зокрема Закон "Про адвокатуру" від 19.12.1992 р. №2887-XII (далі - Закон) у ч. 1 ст. 2 визначає, що захисником може бути професійний адвокат,
тобто особа, яка має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, склала кваліфікаційні іспити, одержала свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю та прийняла присягу адвоката України.
Згідно з Законом, адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. Також адвокатом не може бути особа, яка має судимість.
Для допуску до участі у справі адвокат повинен пред'явити ордер адвокатського об'єднання або довіреність на ведення справи, видану його клієнтом.
З метою однозначного застосування положень чинного законодавства, зокрема статті 268, 271 КУпАП Конституційним судом було прийняте Рішення №13-рп/2000 від 16 листопада 2000 року. Згідно з цим Рішенням, захисниками у справі, в тому числі і тієї, яка перебуває в адміністративному провадженні, може бути будь-який фахівець в галузі права, який за законом має право на надання юридичної допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Підстава участі у справі такого захисника - нотаріально посвідчене доручення, в якому зазначаються конкретні права захисника та термін дії доручення.
Частина 2 коментованої статті окреслює права захисника. Слід зауважити, що в ст. 6 Закону обсяг прав значно збільшений. Захисник у жодному разі не замінює особу, яка притягається до відповідальності за порушення митних правил. Згідно з ч.І ст.7 Закону адвокат не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої він прийняв доручення.
Процесуальним моментом вступу захисника у справу є момент розгляду справи по суті.
Відповідно до статті 16 Закону України "Про адвокатуру" за порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення.