Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань

Стаття 201.Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань
1. З метою нейтралізації несприятливих наслідків від економічних злочинів законом може бути передбачено обов'язок комерційних банків, страховиків, акціонерних товариств та інших суб'єктів господарювання, які залучають кошти або цінні папери громадян і юридичних осіб, передавати частину своїх коштів для формування єдиного страхового фонду публічної застави.
Забезпечення захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб, що вкладають свої кошти або цінні папери в банківські, фінансові, страхові, інвестиційні чи інші подібні організації або акціонерні товариства тощо, а також на покриття відповідних майнових ризиків цих організацій і товариств, може здійснюватися шляхом формування за рахунок їх страхових платежів (внесків) єдиного страхового фонду публічної застави, якщо обов'язок з формування такого фонду передбачений законом. Створення такого страхового фонду потребує страхування (бажано обов'язкового) діяльності із залучення грошових коштів або цінних паперів. Можливість прийняття відповідного закону передбачена у коментованій статті, у даний час аналогічний закон діє щодо гарантування вкладів лише фізичних осіб (Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20 вересня 2001 p.).