Вход

Загальні положення щодо застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби Ук

Стаття 423. Загальні положення щодо застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби України
Недоторканість особи, її захист від будь-якого насильства, іншого жорстокого поводження гарантується державою.
Фізична сила, спеціальні засоби та зброя застосовуються посадовими особами митної служби України лише у випадках, передбачених цим Кодексом.
Для забезпечення правильного та ефективного застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї з посадовими особами митної служби України проводяться навчання із спеціальної підготовки та періодичні перевірки придатності до таких дій відповідно до цього Кодексу, а також до наказів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Конституцією України передбачена низка прав людини, зокрема право на життя, свободу, особисту недоторканність, охорону здоров'я, повагу до її честі та гідності тощо.
Коментована стаття наголошує на дотриманні конституційних прав та свобод людини і громадянина як посадовою особою митних органів України так і навпаки.
Передбачені частиною 2 коментованої статті застосування фізичної сили, спеціальних заходів та зброї можуть застосовуватися посадовими особами митних органів України тільки у випадках, коли життю та здоров'ю цих осіб загрожує реальна небезпека, та у випадках, визначених статтями 424,425 та 426 МК.
Основні положення із застосування працівниками правоохоронних органів, до яких належать і посадові особи митної служби України, заходів та засобів, передбачених частиною 2 коментованої статті, містяться у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".
Названий Закон у статті 3 закріпив право працівників правоохоронних органів та їхніх близьких родичів у відповідності з законодавством України на:
а) застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї з метою забезпечення виконання правомірних наказів і усних вимог, що добровільно не виконуються, для захисту особистої безпеки, безпеки близьких родичів, а також свого житла і майна;
б)вимагання і одержання допомоги у виконанні покладених на них обов'язків, а в разі необхідності - для особистого захисту, а також свого житла і майна з боку відповідних правоохоронних та інших державних органів;
в)здійснення спеціальних заходів забезпечення безпеки;
г)отримання матеріальної компенсації в разі загибелі працівника, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, знищення чи пошкодження його житла і майна у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Спеціальна підготовка із застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї є невід'ємною частиною підготовки будь-яких осіб правоохоронних органів і починається з моменту вступу до відповідного профільного навчального закладу в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадовими особами митних органів.
Для підвищення свого професійного рівня посадові особи митних органів повинні постійно вдосконалювати свої вміння та навички із застосування зазначених заходів та підвищувати рівень фізичної підготовки.