Загальні положення щодо порядку виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних прав

Стаття 399. Загальні положення щодо порядку виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил
Постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил підлягає виконанню після закінчення строку оскарження, встановленого статтею 393 цього Кодексу.
Митний орган, який виніс постанову про накладення стягнення за порушення митних правил, виконує її самостійно у передбачених цим Кодексом випадках, а в інших випадках - через державного виконавця.
У разі винесення митним органом кількох постанов про накладення стягнень за порушення митних правил щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо.
Постанова у справі про порушення митних правил, винесена судом, звертається до виконання судовими органами.
Частина 1 коментованої статті передбачає обов'язкове виконання постанови митного органу про накладення стягнення після закінчення строку оскарження, встановленого статтею 393 МК. Отже згідно з ч. 7 ст. 393 МК постанова митного органу може бути оскаржена у вищестоящий орган або до суду протягом 10 днів від дати вручення заінтересованій особі копії постанови або повідомлення про прийняття рішення. Вказаний строк, у разі його пропуску з поважних причин, може бути поновлений органами, які розглядають дану скаргу.
Постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил підлягає виконанню після закінчення строку її оскарження - десяти днів з дня вручення копії постанови особі, щодо якої її винесено.
У разі оскарження постанови або внесення на неї прокурором подання (протесту), виконання постанови зупиняється до прийняття митним органом вищого рівня рішення за результатами розгляду скарги або подання (протесту).
Частина 2 коментованої статті передбачає, що митний орган, який виніс постанову про накладення стягнення за порушення митних правил, виконує її самостійно у передбачених цим Кодексом випадках, а в інших випадках - через державного виконавця.
Частина 3 коментованої статті передбачає, що у разі винесення митним органом кількох постанов про накладення стягнень за порушення митних правил щодо однієї особи, кожна постанова виконується окремо.
За наявності підстав з метою перевірки законності здійснення виконавчого провадження митний орган повинен звернутися до органів державної виконавчої служби вищого рівня.
Після виконання постанови митного органу прошита, з пронумерованими аркушами й опечатана справа здається в архів митного органу, який виніс постанову у справі.
Особа, яку притягнули до адміністративної відповідальності, зобов'язана вчинити ті чи інші дії, покладені на неї постановою. Якщо порушник відмовляється добровільно виконати винесену стосовно до неї постанову, вона виконується в примусовому порядку.