Вход

Загальні положення

Загальні положення
Глава 42 МК у трьох статтях (247-249) містить загальні положення щодо переміщення товарів через митний кордон України як у напрямку ввозу таких товарів та транспортних засобів на територію, так і вивозу зазначених товарів та транспортних засобів з митної території України. Особливості переміщення окремих товарів містяться у розглядуваних статтях та чинному законодавстві України, про що мова піде далі.
У цьому розділі вживані терміни слід розуміти у такому значенні:
Громадяни - фізичні особи, іноземці, особи без громадянства. Визначення кожної з категорій громадян міститься у відповідному Законі України "Про громадянство".
Переміщення через митний кордон України - увезення на митну територію України, вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів та інших предметів у будь-який спосіб, передбачений МК та чинним законодавством.
Товари - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.
Особисті речі - предмети першої необхідності, призначені, передусім, для забезпечення життєдіяльності власника - громадянина, є власністю цього громадянина та призначені виключно для власного користування цього громадянина, не є товаром та не призначені для відчуження або передачі іншим особам, відповідають меті та цілям перебування за кордоном.
Щодо особистих речей, слід зауважити, що їх поняття МК України не встановлено, але "особисті речі" входять до поняття "предмети" згідно з пунктом 33 ст. 1 МКУ. Сам термін "особисті речі" міститься тільки в Законі України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", але у контексті статей МК повинен вживатися в тому самому значенні, що й у вказаному Законі. Перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм, що застосовуються для визначення особистих речей у країнах Європейського Співтовариства
Транспортні засоби - будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України та виходячи зі змісту поняття товарів відносяться до таких.
Обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності - передбачені законодавством та чинними міжнародними договорами України заборони, умови та правила здійснення діяльності суб'єктом ЗЕД.
Митний кордон - кордон митної території, на якій держава має виключну юрисдикцію щодо митної справи. Кордони митної території встановлюються урядом держави.
Державною митною службою України було видано наказ від 17.05.2000 р. №285 "Про затвердження переліків товарів та інших предметів, митне оформлення яких при ввезенні на митну територію України (вивезенні за межі митної території України) здійснюється із застосуванням податкових пільг відповідно до актів законодавства, і документів, подання яких потрібне для використання пільгового режиму оподаткування".
Разом із цим на підставі п. 5 Порядку подання документів, які підтверджують право суб'єктів підприємницької діяльності на користування встановленими чинним законодавством, податковими пільгами під час митного оформлення товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.12.1999 р. №845, слід зауважити таке.
1. Наявність зазначених в переліках документів необхідна виключно для використання пільгового режиму оподаткування товарів та інших предметів. При їх відсутності митне оформлення товарів здійснюється у загальному порядку зі сплатою належних платежів на загальних підставах.
2. У переліках не зазначені товари та інші предмети, які відповідно до чинного законодавства не є об'єктами оподаткування.
3. При здійсненні митного оформлення товарів, які ввозяться в Україну відповідно до утор, про виробничу кооперацію між Кабінетом Міністрів України і урядами держав-учасниць СНД, нарахування сум відповідних податків повинно здійснюватися в загальному порядку з заповненням графи 36 ВМД - "00/00/00" та зазначенням у графі 47 ВМД коду способу розрахунку "14"- подання векселя при здійсненні митного оформлення товарів, які ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації.
4. Заповнення графи 36 ВМД з застосуванням коду пільги 99 здійснюються після письмового підтвердження Держмитслужби.
Код пільги "98" зазначається тільки при ввезенні (вивезенні) товарів та інших предметів відповідно до режиму тимчасового ввезення (вивезення). При застосуванні інших наведених у розділі 2 класифікаторів видів пільг, у тому числі при зворотному вивезенні (ввезені) товарів, попередньо оформлених відповідно до режиму тимчасового ввезення (вивезення), код пільги "98" не зазначається.
Умовне нарахування сум відповідних податків у графі 47 ВМД здійснюється тільки при митному оформленні товарів та інших предметів із застосуванням пільг, яким присвоєний класифікаційний код відповідно до класифікаторів пільг, затверджених наказом Держмитслужби від 09.07.1997 р. №307 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 22.06.2006 р. №515).
При здійсненні митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням пільг без присвоєння класифікаційного коду, крім випадку зворотного ввезення (вивезення) товарів, попередньо оформлених відповідно до режиму тимчасового вивезення (ввезення) нарахування сум відповідних податків, здійснюється в загальному порядку з заповненням графи 36 ВМД - "00/00/00" та зазначенням у графі 47 ВМД відповідного способу розрахунку, наведеного у класифікаторі способу розрахунку, затвердженого наказом Держмитслужби від 09.07.1997 р. №307 (у редакції наказу від 22.06.2006 р. №515).
При здійсненні митного оформлення товарів та інших предметів, що знову ввозяться на митну територію України (вивозяться за межі митної території України), попередньо оформлених відповідно до режиму тимчасового вивезення (ввезення), нарахування податків не здійснюється взагалі з заповненням графи 36 ВМД при цьому - "00/00/00".