Загальні положення

Загальні положення
Дана глава є першою в розділі, яким передбачено тринадцять митних режимів і містить три статті, в яких закріплені загальні положення, зокрема щодо порядку та особливостей застосування митних режимів до товарів, що переміщуються через митний кордон України підприємствами, організаціями та громадянами.
Загальна мета встановлення різноманітних митних режимів - це збільшення перепускної здатності митниці, прискорення ввезення, вивезення та переміщення з метою транзиту через митну територію України різноманітних товарів та транспортних засобів, що, в свою чергу, сприяє збільшенню товарообігу та товарообміну між державами, підвищує ефективність діяльності регіональних митниць.
Для управління митними режимами - з метою оптимізації діяльності Державної митної служби України, керуючись вимогами пункту 12 Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 р. №1022/2000, створений Департамент декларування та митних режимів, Положення про який було затверджене наказом Державної митної служби 01.06.2005 р. №468 (далі -Положення). Дане Положення визначає правовий статус Департаменту декларування та митних режимів (далі - Департамент) Держмитслужби, а саме: його компетенцію (права, завдання, функції) та організаційну структуру.
Відповідно, до завдань Департаменту належать такі:
1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері митної справи в частині застосування митних режимів, заповнення митних декларацій та митного регулювання зовнішньоекономічних операцій в межах компетенції, визначеної вказаним Положенням;
2. Визначення порядку та особливостей застосування митних режимів до товарів, що переміщуються через митний кордон України підприємствами;
3. Визначення порядку заповнення митних декларацій, що застосовуються під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України підприємствами;
4. Визначення порядку заповнення митних декларацій, що застосовуються під час митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;
5. Аналіз положень міжнародних договорів з питань митної справи та вивчення досвіду діяльності митних служб зарубіжних країн відповідно до компетенції Департаменту;
6. Здійснення заходів щодо адаптації національного законодавства України до положень міжнародних договорів з питань митної справи відповідно до компетенції Департаменту;
7. Розробка проектів нормативно-правових та законодавчих актів в частині застосування митних режимів, заповнення митних декларацій та митного регулювання зовнішньоекономічних операцій у межах компетенції, визначеної вказаним Положенням;
8. Забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;
9. Створення сприятливих умов для збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
10. Інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань, віднесених до компетенції Департаменту.
Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує регулятивну, нор-мотворчу, правозастосовну, контрольну, організаційну, координуючу, аналітичну функції.
Отже, який режим обрати для здійснення руху з товарами та транспортними засо­бами - визначає сама особа з урахуванням свої мети та з дотриманням вимог чинного законодавства та встановлених ним заборон та обмежень щодо кожного з видів товарів, що ввозяться, вивозяться та переміщуються з метою транзиту через територію України.
Правове регулювання переміщення товарів та особливостей їх оподаткування чи звільнення від оподаткування у тому чи іншому митному режимі здійснюється згідно з положеннями МК, Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, Декретів Кабінету Міністрів України, наказів Держмитслужби України, наказів інших відомств. Крім того, Держмитслужбою досить регулярно надаються роз'яснення на численні запити митниць та регіональних митниць з приводу застосування положень законодав­ства, що регулює питання, пов'язані із поміщенням певних видів товарів, продукції та транспортних засобів до обраного декларантом митного режиму.