Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надуро

Не допускається залучення до робіт у нічний час, до наурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.
(Стаття 176 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР№ 4841-11 від 30.10.87: Законом 871-12 від 20.03.91)
1. Коментованою статтею передбачено чотири типи робіт: нічні, надурочні роботи, роботи у вихідні дні, службові відрядження, на які забороняється залучати вагітних жінок протягом усього строку вагітності, тобто з часу встановлення вагітності відповідною медичною установою і подання жінкою довідки про вагітність.
2. Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку (ст. 54 КЗпП). Відповідно до ст. 62 надурочними вважа¬ються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61). Вихідні дні для працівників конкретного підприєства, установи, організації визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідно до чинного законодавства.
3. Згідно з частиною другою ст. 241' КЗпП строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. Тому вже наступного дня після досягнення дитиною трирічного віку правило, встановлене коментованою статтею, не діє.
4. Гарантії, встановлені для жінок, які мають дітей віком до трьох років, поширюються також на жінок, які мають усиновлених дітей відповідного віку.
5. Згідно з ст. 186і КЗПП гарантії, встановлені цією статтею, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунов (піклувальників).