Вход

Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у ви

Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.
(Стаття 192 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15.12.93)
Коментована стаття закріплює гарантію дотримання встановленої законом тривалості робочого часу неповнолітніх. Вона забороняє використовувати працю осіб, що не досягли вісімнадцяти років на надурочних і нічних роботах, а також на роботах у вихідні дні навіть при згоді неповнолітнього або за надзвичайних умов. Оскільки для неповнолітніх осіб передбачено встановлення скороченої тривалості робочого часу, вбачається недопустимим залучати цих осіб до чергування та режиму роботи з ненор-мованим робочим днем.