Вход

Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

Стаття 96. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами України.
Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:
1) заборонені до ввезення в Україну;
2) заборонені до вивезення з України;
3) заборонені до транзиту через митну територію України;
4) щодо яких не було здійснено митне оформлення;
5) які переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України.
До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях забороняються культурні цінності.
Рішення митних органів щодо заборони або дозволу переміщення через митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржено до суду.

У коментованій статті законодавець врегульовує питання щодо заборони переміщення :окремих товарів через митний кордон України.
Відповідно до п.9 ст. 91 Конституції України виключно законами України визначаються засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи. Відповідно до ч.І коментованої статті ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами України, прийняття яких віднесено до компетенції Верховної Ради України. Встановлення заборон з одними з адміністративних методів нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України.
Відповідно до ч,2 коментованої статті не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:
- заборонені до ввезення в Україну;
- заборонені до вивезення з України;
- заборонені до транзиту через митну територію України;
- щодо яких не було здійснено митне оформлення;
- які переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України.
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», яка регламентує питання заборони окремих видів експорту та імпорту, в Україні забороняється:
а) експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається згідно із законами України;
б) імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди здоров'ю або становити загрозу життю населення та тваринного світу, або призвести до руйнування навколишнього середовища;
в) імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, геноциду і т. ін., які суперечать відповідним нормам Конституції України;
г) експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.
Конкретний перелік товарів, що підпадають під дію цієї статті, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Контроль за виконанням вимог, що містяться в цій статті, покладається на митні органи України та центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики.
Крім того, в тому ж Законі Верховна Рада України закріплює, що на територію України дозволяється імпорт лише тих товарів, які за своїми технічними, фармакологічними, санітарними, фітосанітарними, ветеринарними та екологічними характеристиками не порушують мінімальних умов відповідних стандартів та вимог, що діють на території України. В разі відсутності національних стандартів та вимог України на певний товар застосовуються відповідні міжнародні стандарти та вимоги або іноземні стандарти та вимоги, що діють в провідних країнах-експортерах зазначених товарів. Технічні, фармакологічні, санітарні, фітосанітарні, ветеринарні та екологічні стандарти та вимоги, а також процедури їх застосування не можуть використовуватись з метою створення нетарифних бар'єрів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами цієї діяльності. У разі імпорту товарів, які не мають аналогів в Україні, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює імпорт, або іноземний суб'єкт господарської діяльності, який здійснює експорт, повинен пред'явити сертифікат, що засвідчує відповідність технічних, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних характеристик цього товару чинним міжнародним стандартам та вимогам або національним стандартам та вимогам країни, яка є провідною в експорті цього товару. Іноземні суб'єкти господарської діяльності можуть пред'являти згідно з цією статтею сертифікати, що засвідчують відповідність товару зазначеним у цій статті стандартам і вимогам, які діють у країні іноземного експортера, в тому разі, якщо Україна уклала угоду з відповідною державою про взаємне визнання результатів сертифікації товарів.
Що стосується експорту з території України предметів, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, то відповідно до вимог статті 41 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" вивезення з території України документів Національного архівного фонду забороняється, крім випадків тимчасового їх експонування, наукової експертизи або реставрації за кордоном.
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про лікарські засоби», яка регламентує порядок увезення в Україну лікарських засобів, то на територію України можуть ввозитись лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості, що видається виробником. Контроль за ввезенням на митну територію України лікарських засобів здійснюється Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів. Незареєстровані лікарські засоби можуть ввозитись на митну територію України для:
а) проведення до клінічних досліджень і клінічних випробувань;
б) реєстрації лікарських засобів в Україні (зразки препаратів у лікарських формах);
в) експонування на виставках, ярмарках, конференціях тощо без права реалізації;
г) індивідуального використання громадянами.
Порядок ввезення лікарських засобів у зазначених випадках визначається Міністерством охорони здоров'я України. У випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного захворювання тощо за окремим рішенням Міністерства охорони здоров'я України дозволяється ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів зарубіжних країн за наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію і використання в цих країнах.
Окремі виді товарів, увезення, вивезення та транзит яких через митну територію України заборонено, визначені Законами України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», «Про ветеринарну медицину», «Про пестициди і агрохімікати», «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах», «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності», «Про заборону ввезення і реалізації на території України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину», «Про металобрухт» та іншими правовими документами.
Відповідно до ч.З коментованої статті до переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях забороняються культурні цінності. Крім того, згідно з п.46 постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. №1155 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку» у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:
- вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), вибухові, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, військове спорядження, якщо інше не передбачено законодавством;
- наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, включені Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства, та радіоактивні речовини;
- предмети непристойного та аморального змісту;
- дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, паспорти та інші документи, що посвідчують особу;
- товари, експорт, яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;
- предмети, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається відповідно до законів України;
- насіння і посадковий матеріал (крім зазначених у пункті 44 цих Правил);
- харчові продукти тваринного походження без термічної обробки;
- живих тварин, крім бджіл, п'явок, гусениць тутового шовкопряда, паразитів та винищувачів шкідливих комах, призначених для дослідження цих комах, якими обмінюються офіційно визначені установи;
- предмети, ввезення яких заборонено до країн, визначених у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.
Відповідно до п.8 Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, затвердженого спільним наказом Державної митної служби України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27.10.1999 р. №680/108 не підлягають пропуску через митний кордон України в МПВ предмети:
а) заборонені до переміщення через митний кордон України згідно із законодавством України;
б) відправлені з порушенням митних правил, актів Всесвітньої поштової конвенції, та нормативно-правових актів, що застосовуються у сфері надання послуг поштового зв'язку;
в) на переміщення яких через митний кордон України встановлено обмеження внаслідок застосування державних заходів нетарифного регулювання (ліцензування, сертифікації тощо) або щодо яких діє дозвільна система з боку державних органів контролю, у разі відсутності відповідних дозвільних документів.