Вход

Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на скла

Стаття 102. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі

Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі, визначаються договором зберігання.
Взаємовідносини митних органів, що є власниками складів, у яких товари і транспортні засоби знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем, з особами, які розміщують такі товари і транспортні засоби на складі, здійснюються відповідно до цього Кодексу та цивільного законодавства України.
У коментованій статті законодавець визначає організаційно-правові засади взаємовідносин власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі.
Положення ч. 1 коментованої статті мають відсильний характер і встановлюють, що ці взаємовідносини визначаються договором зберігання. Відповідно до ст. 936 Цивільного кодексу України за договором зберігання одна сторона (зберігай) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. Договором зберігання, в якому зберігачем є особа, що здійснює зберігання на засадах підприємницької діяльності (професійний зберігай), може бути встановлений обов'язок зберігача зберігати річ, яка буде передана зберігачеві в майбутньому. Договір зберігання є публічним, якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування. Договір зберігання укладається у письмовій формі. Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом строку, встановленого у договорі зберігання. Плата за зберігання та строки її внесення встановлюються договором зберігання (детальніше див. главу 66 Цивільного кодексу України). Слід зазначити, що на СТЗ можуть зберігатись тільки товари і транспортні засоби, які знаходяться під митним контролем, з моменту пред'явлення митному органі і до їх випуску відповідно до обраного митного режиму.
Відповідно до ч.2 коментованої статті взаємовідносини митних органів, що є власниками складів, у яких товари і транспортні засоби знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем, з особами, які розміщують такі товари і транспортні засоби на складі, здійснюються відповідно до цього Кодексу та цивільного законодавства України. Регіональні митниці та митниці згідно з чинним законодавством є юридичними особами та мають відповідні права та обов'язки (докладніше див. коментар до статей 14 5 МК).
Визначення складу митного органу, порядок та умови їх роботи, перелік товарів та транспортних засобів, що на них зберігаються, питання видачі товарів із складів митних органів детально розглянуто в коментарі до глави 24 МК.