Вход

Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів

Cтаття 27. Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України

Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю можуть підлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митні органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють зазначені види контролю, в порядку, встановленому законодавством України.
Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених законодавством України необхідних для цього товару видів контролю, зазначених у частині першій цієї статті.
У коментованій статті Митного кодексу законодавець закріплює положення, відповідно до якого товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю можуть підлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митні органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють зазначені види контролю, в порядку, встановленому законодавством України.
Інструкція з організації здійснення попереднього документального контролю товарів, що ввозяться на митну територію України затверджена сумісним Наказом Держмитслужби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України від 31.08.2005 р. №819/641/435/441/310/592 (з урахуваннями змін, передбачених сумісним наказом від 27.11.2006 р. №1158/1028/895/808/570/1218) . Цією Інструкцією визначається порядок здійснення в пунктах пропуску через державний кордон України санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю й контролю за переміщенням культурних цінностей у формі попереднього документального контролю товарів, що ввозяться на митну територію України та згідно із законодавством підлягають цим видам контролю (далі - попередній контроль).
1. Попередній контроль здійснюється органами охорони державного кордону й митними органами шляхом аналізу інформації про підконтрольний товар, яка міститься в товаросупровідних (товаротранспортних) та інших документах, поданих при переміщенні товарів через митний кордон України. Для прискорення попереднього контролю використовується Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби України (далі - ЄАІС). Після в'їзду (прибуття) у пункт пропуску перевізник (вантажовласник) чи вповноважена ним особа заявляє про готовність до контролю й подає посадовим особам органу охорони державного кордону й митного органу потрібні документи на товар відповідно до законодавства України. Ці посадові особи визначають необхідність проведення попереднього контролю. Попередній контроль здійснюється спільною групою, до складу якої входять посадові особи органу охорони державного кордону й митного органу, під час проведення прикордонного та митного контролю й передбачає вивчення та аналіз інформації про підконтрольний товар, яка міститься в товаросупровідних (товаротранспортних) та інших документах. За результатами аналізу посадові особи органу охорони державного кордону й митного органу приймають згідно з компетенцією відповідного органу рішення про вид огляду, про потребу залучення до проведення контролю посадових осіб інших органів державного контролю.
Під час проведення попереднього контролю перевіряється також наявність потрібних документів і звіряється з використанням ЄАІС відповідність наданих сертифікатів, висновків, підписів уповноважених осіб наявним зразкам. Доступ до інформації, що міститься в ЄАІС, з метою її перегляду надається посадовим особам органів охорони державного кордону й митних органів у порядку, визначеному Держмитслужбою України для посадових осіб митних органів, з персональних комп'ютерів, що розташовані в службових приміщеннях органів охорони державного кордону або митних органів.
2. Дозвіл на переміщення товарів через митний кордон України надається митним органом у разі отримання позитивного результату проведення попереднього контролю. Пропуск через державний кордон України товарів здійснюється посадовою особою органу охорони державного кордону за наявності в документах відміток посадових з діб митного органу, інших органів (у разі їх залучення) про позитивні результати всіх передбачених законодавством видів контролю. У разі негативного результату контролю посадова особа відповідного органу державного контролю обов'язково письмово повідомляє старшого зміни прикордонного наряду та старшого зміни митного органу про неможливість пропуску товарів на митну територію України із зазначенням причин заборони й уживає відповідних заходів у порядку, визначеному законодавством.
3. Попередній контроль припиняється у таких випадках, якщо: а) під час вивчення й аналізу даних товаросупровідних (товаротранспортних) та інших документів виявлено, що товар згідно з міжнародними договорами України підлягає обов'язковому санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей безпосередньо у пункті пропуску через державний кордон України; б) виявлено пошкодження тари, товарів, їх упаковки, втрату або пошкодження митного забезпечення інших країн чи явні ознаки псування товарів; в) відсутній хоча б один документ або відомість, необхідні для здійснення попереднього контролю. У разі припинення попереднього контролю посадова особа органу охорони державного кордону чи митного органу негайно залучає посадову особу відповідного органу державного контролю для здійснення в установленому законодавством порядку контролю товару. Усі інші визначені законодавством України види контролю проводяться тільки в разі надання позитивного висновку спеціалістом відповідного органу державного контролю, що залучався.
4. Витрати на проведення контролю товарів здійснюються за рахунок коштів органу державного контролю, спеціаліст якого був залучений посадовою особою органу охорони державного кордону чи митного органу до проведення контролю.
5. У разі виявлення під час здійснення попереднього контролю товарів, заборонених до ввезення в Україну, органи державного контролю вживають згідно з компетенцією відповідних заходів у порядку, визначеному чинним законодавством України. Переліки товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію, встановлюються законодавством.
6. Результати попереднього контролю заносяться до товаросупровідних (товаро­транспортних) та інших документів, а в ЄАІС проставляються відмітки згідно з чинною системою контролю за доставкою товарів. Факт здійснення контролю в пункті пропуску через державний кордон засвідчується шляхом проставлення посадовими особами відповідних органів державного контролю відміток про його результати в товаросупровідних (товаротранспортних) документах, якщо товар підлягає обов'язково одному з видів контролю безпосередньо в пункті пропуску.
7. Митне оформлення товару, що ввозиться на територію України з метою його вільного обігу на цій території, яке здійснюється безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон, завершується лише після надання митному органу позитивних висновків відповідних органів державного контролю та сплати податків, передбачених законодавством України. Факт здійснення відповідних видів контролю засвідчується шляхом проставлення посадовими особами органів державного контролю відміток про результати контролю в товаросупровідних (товаротранспортних) документах. У разі проведення митного оформлення товарів, призначених для вільного обігу на території України, у митному органі, у зоні діяльності якого розташований власник товару, або в іншому митному органі у випадках, визначених законодавством, факт здійснення попереднього контролю товарів засвідчується шляхом: проставлення відбитка особистого штампа інспектором прикордонного контролю в товаросупровідних (товаротранспортних) документах та внесення посадовою особою митного органу номера цього штампа в електронну копію документа контролю за доставкою товарів, яка міститься в ЄАІС; учинення посадовою особою митного органу на товаросупровідних (товаротранспортних) документах та на зворотному боці документа контролю за доставкою товарів запису "Направляється для проведення контролю в (зазначається вид контролю) (назва митниці призначення) митницю". Запис завіряється особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.
8. У разі транзитного переміщення товарів, крім небезпечних і шкідливих відходів, попередній контроль проводиться на підставі дозвільних документів, виданих уповноваженими органами іноземних держав. У разі зміни митного режиму під час переміщення таких товарів через митну територію України, митне оформлення в іншому митному режимі може бути здійснене після проведення відповідних видів контролю в повному обсязі.
9. Після доставки в митний орган призначення імпортних товарів, що пройшли в пункті пропуску через державний кордон попередній контроль, митний контроль і митне оформлення їх можуть бути завершені тільки після проведення всіх належних видів державного контролю та отримання позитивних висновків відповідних органів державного контролю у визначеному законодавством порядку.
10. Посадові особи органів державного контролю (санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей) проводять установлені види державного контролю безпосередньо в місцях прибуття транспортних засобів, визначених Державною митною службою України. У разі надання одним з органів державного контролю висновку про непридатність товару до споживання за призначенням або про заборону для використання цей товар підлягає поверненню до країни-експортера.
11. Якщо встановлено факт увезення на митну територію України культурних цінностей, розшук яких оголошено, то такі культурні цінності підлягають вилученню митними органами України з метою повернення їх у встановленому порядку власникові.