Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з органами місцевого самоврядування і м

Стаття 29. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій і взаємодіють з ними в межах повноважень, встановлених законами.

Коментована стаття встановлює правові засади взаємовідносин митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями.
Положеннями цієї статті законодавець закріплює положення, згідно з яким місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій і взаємодіють з ними в межах повноважень, встановлених законами України.
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» останні в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин мають такі повноваження:
- забезпечувати виконання зобов'язань за міжнародними договорами України на відповідній території;
- сприяти розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту;
- укладати договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;
- сприяти зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на її території, незалежно від форм власності;
- сприяти розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;
- організовувати прикордонну і прибережну торгівлю;
- сприяти діяльності митних органів та прикордонних служб, створенню умов для їх належного функціонування;
- вносити у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу відповідної території. Законодавець встановлює, що ні центральні, ні місцеві органи виконавчої влади, ні органи місцевого самоврядування не вправі приймати рішення з питань, які належать до виключної компетенції митних органів України.
Згідно з підпунктом 46 п.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами і статусі цих зон, унесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання годи на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України.