Вход

Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів

Стаття 112. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів
Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за спільними технологічними схемами з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.
Розклад руху транспортних засобів через митний кордон України затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.
Зазначені у частині першій цієї статті технологічні схеми затверджуються керівниками митних органів.

У коментованій статті регламентуються організаційно-правові засади здійснення взаємодії митних органів з іншими контрольними службами при оформленні міжнародних перевезень товарів.
Відповідно до ч.І коментованої статті посадові особи митних органів, які здійснюють митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів, незалежно від засобу переміщення товарів, у своїй діяльності постійно взаємодіють з іншими контрольними службами, які здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контролі та контроль за переміщенням культурних цінностей, а також з Міністерством транспорту та зв'язку України та Державною прикордонною службою України. Організаційно-правові засади та порядок взаємодії перелічених органів та служб регламентуються чинним митним законодавством України (див. коментар до статей 27, 28 МК), спільними наказами вищезазначених органів та служб, які детально регламентують порядок, час та послідовність виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків, процедури обміну інформацією, що стосується здійснення митного контролю за міжнародними перевезеннями товарів. До таких нормативно-правових актів слід віднести: Інструкцію з організації здійснення попереднього документального контролю товарів, що ввозяться на митну територію України, затверджену спільним наказом Держмитслужби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України від 31.08.2005 р. №819/641/435/441/310/592 (з урахуваннями змін, передбачених сумісним наказом тих самих державних органів від 27.11.2006 р. №1158/1028/895/808/570/1218), Положення про взаємодію Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України та Державної митної служби України при здійсненні державного контролю за міжнародними передачами товарів спеціального призначення, затверджене спільним наказом Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України, Державної митної служби України від 05.06.2003 р. №135/222/386 та інші.
Відповідно до ч.2 коментованої статті, незалежно від засобу переміщення товарів (авіаційний, водний, автомобільний, залізничний), питання, що стосуються розкладу руху транспортних засобів через митний кордон України, віднесені до компетенції Міністерства транспорту та зв'язку України, яке в свою чергу погоджує розклад руху з Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України.
Що стосується ч.З коментованої статті, то слід відзначити, що типові технологічні схеми пропуску через митний кордон України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а розробляються Державною митною службою України (див. коментар до ст. 40 МК). Чинна Типова технологічна схема пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. №1989 (зі змінами та доповненнями). Регіональні митниці та митниці затверджують свої технологічні схеми, відповідно до конкретних умов здійснення митного контролю та митного оформлення, за погодженням з керівниками відповідних органів охорони державного кордону України, центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту та інших відповідних контрольних служб.