Вход

Взаємодія в оформленні авіаперевезень.

Стаття 137. Взаємодія в оформленні авіаперевезень.
Митний контроль за міжнародними авіаперевезеннями здійснюється митним органом міжнародного аеропорту у взаємодії з контрольними та іншими службами, що беруть участь в оформленні міжнародних повітряних суден та їх екіпажів, вантажів, пасажирів та багажу.
Спільні технологічні схеми оформлення міжнародних авіаперевезень та розподіл обов'язків під час їх здійснення затверджуються керівниками авіапідприємства, митного органу та органу охорони державного кордону України.
У спільних технологічних схемах визначаються місце, строк та послідовність оформлення кожною службою міжнародних авіаперевезень.
У коментованій статті регламентується порядок взаємодії митних органів з контрольними та іншими службами при здійсненні митного контролю та митного оформлення авіаперевезень.
Відповідно до ч.І коментованої статті транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після здійснення відповідно до вимог нормативно-правових актів прикордонного, митного контролю, у разі автомобільного сполучення - контролю R міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами, повітряного сполучення - контролю на безпеку, у разі морського, річкового та поромного сполучення - контролю суден з метою забезпечення безпеки плавання, а у відповідних випадках - також санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного контролю, контролю за вивезенням з території України культурних цінностей, інших передбачених законодавством видів контролю.
У разі в'їзду (прибуття) транспортних засобів і ввезення товарів в Україну здійснення контролю розпочинається прикордонним контролем і закінчується митним контролем, у разі виїзду і вивезення товарів з України - розпочинається митним контролем і закінчується прикордонним контролем.
Факт здійснення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та інших видів контролю транспортних засобів і товарів засвідчується шляхом проставлення посадовими особами контролюючих органів відміток про результати контролю у відповідних товаросупровідних (товаротранспортних) документах. Порядок взаємодії митних органів з контролюючими та іншими службами детально розглянуто в коментарі до ст. 27 МК.
Відповідно до ч.2 коментованої статті слід зазначити, що Типова технологічна схема пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. №1989, регламентує здійснення пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через державний кордон, визначається послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон.
Відповідно до ч.З коментованої статті у спільних технологічних схемах визначаються місце, строк та послідовність оформлення кожною службою міжнародних авіаперевезень.
У разі негативного результату санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та інших видів контролю транспортних засобів і товарів посадова особа відповідного контролюючого органу обов'язково повідомляє інші контролюючі органи, органи охорони державного кордону і митні органи для вжиття заходів.
У пунктах пропуску для повітряного сполучення відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів здійснюється контроль на безпеку, у ході якого посадові особи служби авіаційної безпеки аеропорту (аеродрому), органу внутрішніх справ підрозділу органу охорони державного кордону проводять комплекс заходів, пов'язаних із захистом авіації від актів незаконного втручання у її діяльність (протиправні дії посягання на безпечне функціонування авіаційних об'єктів, унаслідок якого можуть статися нещасні випадки з людьми, завдаватися майнові збитки, вчинятися захоплення чи викрадення повітряного судна, або випадки, що створюють умови для настання подібних наслідків).
Тривалість здійснення кожного виду контролю відповідно до технологічного процесу роботи пункту пропуску визначається керівниками органу охорони державного кордону і митного органу, у разі потреби - інших контролюючих органів для кожного пункту пропуску окремо з урахуванням режиму його роботи, наявності постійно діючих структурних підрозділів інших контролюючих органів, виду та інтенсивності транспортного сполучення, категорії поїздки, виду транспортного засобу, а також товару. Контролюючий орган вживає заходів до вдосконалення механізму відповідного контролю та скорочення тривалості його здійснення у пунктах пропуску, розміщених на адміністративній території, закріпленій за ним.
Контроль транспортного засобу і товарів уважається закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних) документах на транспортний засіб і товар проставлено відповідні відмітки митних органів та інших контролюючих органів стосовно підконтрольних вантажів або якщо у передбачених законодавством випадках (зокрема проходження через "зелені коридори", зони спрощеного контролю) надається посадовими особами органу охорони державного кордону і митного органу усний дозвіл на пропуск через державний кордон.
Транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон посадовою особою органу охорони державного кордону за наявності відміток посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів про позитивні результати всіх передбачених законодавством видів контролю.
Контролюючі органи, транспортні та інші організації і установи забезпечують інформування органів охорони державного кордону та митних органів про прибуття (вибуття) у пункт (з пункту) пропуску транспортних засобів і товарів, результати цього контролю, пропущені та не пропущені через державний кордон транспортні засоби і товари, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Зазначені суб'єкті взаємодіють шляхом обміну інформацією, проведення нарад, спільних інструктажів. У разі виникнення в пунктах пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пунктів пропуску, контролюючі органи в межах своєї компетенції вживають скоординованих заходів до їх локалізації.