Вход

Визначення вартості товарів, які переміщуються

Стаття 249. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування податків і зборів
Митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування податків і зборів визначається на підставі заяви власника цих товарів чи уповноваженої ним особи за умови надання підтверджувальних документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна ідентифікувати з наявними товарами. При визначенні митної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.
За відсутності таких підтверджень або у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої вартості митні органи визначають митну вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари та відповідно до вимог цього Кодексу.
Слід зауважити, що з 1 січня 2004 року одночасно з набранням чинності МК законодавцем був змінений закріплений відповідною Постановою Кабінету Міністрів України "Порядок визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України". Даний порядок втратив чинність у зв'язку із введенням з вказаної дати декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України.
Митна вартість товарів обчислюється відповідно до МК на момент перетинання товарами митного кордону України і заявляється (декларується) митному органу з урахуванням вимог цього "Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України та подання відомостей для її підтвердження", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. №1766 Цією Постановою затверджена: Декларація митної вартості (Форма ДМВ-1), (Форма ДМВ-2) та (Форма ДМВ-3).
Митна вартість товарів заявляється у митній декларації, яка подається в порядку та у випадках, встановлених законодавством, незалежно від засобу та способу переміщення громадянами цих товарів через митний кордон України. Митна вартість товарів, що переміщуються підприємствами через митний кордон України, заявляється у вантажній митній декларації згідно з МК України та іншими актами законодавства.
Для підтвердження заявленої декларантом митної вартості товарів у разі потреби на вимогу митного органу можуть додатково подаватися такі документи:
установчі документи підприємства, що переміщує товари;
- угода з третіми особами, що пов'язана з угодою (контрактом) поставки товарів, митна вартість яких визначається;
- рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця;
- рахунки про сплату комісійних, брокерських послуг, пов'язаних з виконанням умов угоди щодо товарів, митна вартість яких визначається;
- відповідна бухгалтерська документація;
- ліцензійні чи авторські угоди;
- замовлення на поставку товарів;
- каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) фірми-виробника;
- калькуляція фірми-виробника на товари, митна вартість яких визначається;
- інші документи, що можуть бути використані для підтвердження відомостей, заявлених у декларації митної вартості.
У разі переміщення підприємствами через митний кордон України товарів, які підлягають обкладенню податками і зборами (обов'язковими платежами), за угодою (договором, контрактом), вартість якої перевищує суму, еквівалентну 5000 євро, разом із вантажною митною декларацією подається декларація митної вартості за формою згідно з додатками 1-3. Декларація митної вартості подається на паперовому та електронному носіях.
Положення частини 1 коментованої статті знаходить своє відображення у вказаній вище Постанові, яка встановлює, що заявлена декларантом митна вартість товарів та подані ним відомості щодо її визначення повинні ґрунтуватися на достовірній, документально підтвердженій інформації та подаватися у кількісному виразі. Частина 2 коментованої статті встановлює, що у разі відсутності підтвердних документів або наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої митної вартості товарів митні органи відповідно до МК визначають митну вартість самостійно на підставі ціни на ідентичні чи подібні (аналогічні) товари.
Митна вартість товарів, що ввозяться (імпортуються) підприємствами на митну територію України, визначається шляхом відповідного застосування методів, передбачених статтями 266-273 МК, а товарів, що вивозяться (експортуються) підприємствами з України, визначається відповідно до статті 274 МК.