Визначення уповноваженої особи з управління корпоративними правами держави

Стаття 170. Визначення уповноваженої особи з управління корпоративними правами держави
1.Уповноваженою особою з управління корпоративними правами держави може бути громадянин або юридична особа, що визначена за результатами конкурсу, з якою відповідний центральний орган виконавчої влади укладає договір доручення з управ­ління корпоративними правами держави.
2.Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави встановлюється Кабінетом Міністрів України.
1.Уповноваженою особою з управління корпоративними правами, як уже зазначалося в коментарі до ст. 168, може бути громадянин або юридична особа, які мають відповідний обсяг право- і дієздатності, за наявності таких умов: визнання зазначеної особи переможцем за результатами конкурсу, проведеного згідно з встановленим порядком; укладення відповідним центральним органом виконавчої влади з переможцем конкурсу договору доручення щодо виконання функцій з управління корпоративними правами держави.
2.Основні питання, що стосуються проведення конкурсу з визначення уповноваженоїособи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави, регулюються нормативно-правовими актами Уряду (Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави, затверджений постановою КМУ від 15 травня 2000 p., Типовий договір доручення на здійснення уповноваженою особою функцій управління державними корпоративними правам, затверджений наказом ФДМУ від 7 серпня 2000 р. № 1647, Типовий договір доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належить державі, затверджений наказом ФДМУ від 1 березня 2004 р. № 383, Положення про конкурсну комісію з відбору уповноважених осіб на виконання функцій управління державними корпоративними правами, затвер­джене наказом ФДМУ № 1014 від 18 травня 2000 р.), та інших відомств.
Примітка. У ЦК (статті 1029,1032) зафіксоване положення щодо осіб, які мають правона договірних засадах встановлювати управління майном. Це — власники майна. Згідно зч. 2 ст. 326 ЦК право власності від імені та в інтересах держави здійснюють органи держав­ної влади.