Вход

Визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Стаття 260. Визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України.
Митна вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, визначається декларантом відповідно до положень цього Кодексу.
Порядок визначення митної вартості товарів поширюється на товари, які переміщуються через митний кордон України.
Для цілей визначення митної вартості використовується інформація, підготовлена у спосіб, сумісний з принципами бухгалтерського обліку, прийнятими у відповідній країні і доцільними для певного методу визначення митної вартості.
Методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та умови їх застосування встановлюються цим Кодексом.
Товари, які переміщуються через митний кордон України - це товари, які перетинають митний кордон України у будь-який спосіб: засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту, а також лініями електропередач.
Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у вантажних відправленнях (з оформленням вантажної митної декларації), у супроводжуваному чи несупроводжуваному багажі (з оформленням багажних документів), у ручній поклажі (без оформлення багажних документів), у міжнародних поштових чи експрес-відправленнях.
Методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та умови їх застосування встановлюються статтями 266 - 273 МК.
Слід зауважити, що положення ч. З статті, що коментується про те, що інформація, підготовлена у спосіб, сумісний з прийнятими принципами бухгалтерського обліку у відповідній країні і доцільними для певного методу визначення митної вартості використовується для цілей визначення митної вартості - є новелою, яка з'явилась у МК саме при внесенні змін у грудні 2005 року.
Слід зауважити, що відповідно до листа Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 07.10.1996 р. №25-28/215, експертні висновки, підготовлені центром "Держзовнішінформ", мають чинність офіційних експертиз стосовно умов виконання імпортно-експортних контрактів, рівнів цін за цими контрактами, а також інших аспектів ЗЕД, та повинні прийматися до уваги митними органами при ціновому контролі.
Таким чином, при митному оформленні товарів разом з іншими джерелами інформації, які використовуються митними органами при визначенні митної вартості, можна користуватися інформацією спеціалізованих організацій. При цьому, чинним законодавством не передбачається визначення митної вартості лише на підставі висновків експертних організацій. Зазначені висновки приймаються як орієнтовна довідкова інформація при визначенні митної вартості чи здійсненні митної оцінки. Остаточне рішення відповідно до МК приймається посадовою особою митного органу, уповноваженою на визначення митної вартості.
Експертні висновки не мають імперативного характеру, а можуть прийматися митними органами лише до уваги та служити додатковим джерелом інформації для прийняття рішення щодо правильності визначення митної вартості. Також потрібно зазначити, що проведення цінових експертиз проводиться за замовленням суб'єктів господарської діяльності.
Згідно з чинним законодавством, питання визначення митної вартості для цілей митного оподаткування є компетенцією виключно митних органів. Тому, при вирішенні судових спорів, передусім слід звертати увагу на те, чому судом було використано саме цінову експертизу для вирішення питання по суті, оскільки, відповідно до вищевикладеного, цінові експертизи не є обов'язковими для прийняття рішення стосовно питання митної вартості і мають лише інформаційний характер.
Крім того, в листах Держмитслужби звертається увагу на те, що останнім часом, за поданням митних та податкових органів, центром "Держзовнішінформ" було виявлено фальсифіковані цінові експертизи, які використовувалися суб'єктами господарської діяльності як справжні. У зв'язку з цим постало питання про можливість наявності й інших фальсифікованих експертних висновків. Тому, за наявності сумнівів щодо змісту цінових експертиз (експертних висновків), інформувати Держмитслужбу України із поданням копії експертного висновку, копії рахунку-фактури, копії вантажної митної декларації (у разі прийняття документів до митного оформлення).
У ході архівної перевірки документації, яка була проведена Держзовнішінформом у січні-лютому 2004 року, було виявлено часткову відсутність документів, пов'язаних з проведенням цінових експертиз (експертних висновків), що ускладнює перевірку наданих цінових експертиз. У зв'язку з цим, за наявності запитів, буде проводитися перевірка документів або повторна експертиза, або буде надаватися обґрунтована відповідь щодо застосування змісту цінових експертиз (експертних висновків).
Потрібно зазначити, що всі цінові експертизи (експертні висновки) мають строковий характер. Тобто строк дії цінової експертизи безпосередньо визначається самим змістом, а використання змісту цінової експертизи в понад зазначені строки втрачає чинність.