Визначення країни походження товарів, якщо товари поставляються партіями

Стаття 281. Визначення країни походження товарів, якщо товари поставляються партіями
Товари у розібраному чи незібраному вигляді, що поставляються кількома партіями, якщо за виробничими чи транспортними умовами неможливе їх відвантаження однією партією, а також у випадках, коли партія товару роздрібнена на кілька партій в результаті помилки, повинні розглядатися за бажанням декларанта як єдиний товар для цілей визначення країни походження товару. Умовою застосування цього правила є:
1) попереднє повідомлення митного органу про роздрібнення партії розібраного чи незібраного товару на кілька партій із зазначенням причин такого роздрібнення, докладної специфікації кожної партії із зазначенням кодів товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, вартості і країни походження товарів, що входять до кожної партії;
2) документальне підтвердження помилковості роздрібнення товару на кілька партій;
3) поставка всіх партій товарів з однієї країни одним постачальником;
4) ввезення всіх партій товарів через один і той же митний орган (митний пост);
5) поставка всіх партій товарів у строк, що не перевищує шести місяців від дати прийняття митної декларації чи закінчення строку її подання стосовно першої партії.
Стаття 281 МК встановлює умови і порядок застосовування механізму визначення країни походження до товарів, які поставляються у розібраному чи незібраному вигляді, як до єдиного товару, а не до кожної частини товару, що поставляється окремою партією.
Такими умовами застосування правила є:
1) попереднє повідомлення митного органу про роздрібнення партії розібраного чи незібраного товару на кілька партій із зазначенням причин такого роздрібнення, докладної специфікації кожної партії із зазначенням кодів товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, вартості і країни походження товарів, що входять до кожної партії;
документальне підтвердження помилковості роздрібнення товару на кілька партій;
поставка всіх партій товарів з однієї країни одним постачальником; ввезення всіх партій товарів через один і той же митний орган (митний пост); поставка всіх партій товарів у строк, що не перевищує шести місяців від дати прийняття митної декларації чи закінчення строку її подання стосовно першої партії.
Документальним підтвердженням помилковості роздрібнення товару на кілька партій є подання документації на товар, яка б містила доводи того, що зібраний з частин об'єкт може функціонувати як єдине ціле.
Слід зауважити, що положення коментованої статті містяться також у пункті 6 "Методичних рекомендацій щодо перевірки правильності визначення країни походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю", затверджених Наказами Держмитслужби України від 25.06.2004 р. №470 та №472.