Вход

Витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил

Стаття 376. Витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил
Посадова особа митного органу, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, може витребувати документи, необхідні для розгляду справи.
Особа, якій адресовано вимогу про подання документів, зобов'язана не пізніш як у п'ятиденний строк надіслати їх посадовій особі митного органу, яка вимагає подати документи.
Даною статтею надано право посадовим особам митних органів витребувати документи, що необхідні для провадження у справі про порушення митних правил у разі, якщо таке правопорушення було виявлено будь-якими іншими посадовими особами відповідних органів (органами дізнання та слідства, суддями, працівниками прокуратури тощо). Документи, а також необхідна інформація потрібні для повноти й об'єктивності провадження у справі про порушення митних правил.
Для отримання таких документів посадова особа митних органів надсилає відповідну вимогу у встановленій законодавством формі, у якій обґрунтовано зазначає перелік документів, які мають значення для справи, а також засвідчує свою компетентність підписом та зазначенням прізвища та звання.
Згідно з положеннями даної статті строк надсилання зазначених у вимозі документів обмежений до п'яти днів. Але важливим є те, що зазначений строк починає плинути саме з отримання відповідною посадовою особою такої вимоги. Адже якщо вимога була надіслана посадовою особою митних органів у той момент, коли здійснюється провадження у справі, але унаслідок несвоєчасного доставлення такої вимоги до адресата - затримання певним видом транспорту (залізничним, водним, повітряним тощо) чи з будь-яких інших причин адресат отримав її набагато пізніше, строк буде рахуватися саме з моменту безпосереднього отримання цієї вимоги.