Вход

Витрати у справі про порушення митних правил

Стаття 384. Витрати у справі про порушення митних правил
Витрати у справі про порушення митних правил складаються з видатків на інвентаризацію, зберігання, перевезення (пересилання) товарів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, а також з інших понесених митним органом витрат на провадження або розгляд справи.
До таких витрат належать також кошти, що виплачуються експерту за виконання його обов'язків та за роботу, виконану за дорученням митного органу, виплати добових, а також компенсації на проїзд до митного органу і назад та наймання приміщення.
За робітниками та службовцями, які викликаються до митного органу як свідки, експерти, перекладачі, зберігається середній місячний заробіток за місцем основної роботи. Особи, які не є робітниками та службовцями, отримують у зв'язку з таким викликом грошову компенсацію, яку виплачує митний орган.
Порядок витрат та розмір сум, що підлягають виплаті, встановлюються законодавством України.
Частина 1 коментованої статті встановлює, митні органи України несуть певні витрати на провадження або розгляд справи, які складаються з видатків на інвентаризацію, зберігання, перевезення (пересилання) таких товарів:
1) безпосередніх предметів порушення митних правил;
2) товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю;
3) транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.
Частина 2 коментованої статті також до таких витрат відносить ті кошти, які виплачуються експерту за виконання його обов'язків та за роботу, виконану за дорученням митного органу, виплати добових, а також компенсації на проїзд до митного органу і назад та наймання приміщення.
За робітниками та службовцями, що викликаються до митного органу як свідки, спеціалісти, експерти, перекладачі зберігається середній місячний заробіток за місцем основної роботи. Особи, які не є робітниками та службовцями, отримують від митного органу відповідну компенсацію.
Щодо розміру витрат, які підлягають відшкодуванню, у справі про порушення митних правил, він визначається Порядком відшкодування витрат, пов'язаних із залученням митними органами спеціалістів та експертів для участі в здійсненні митного контролю, та у справі про порушення митних правил, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. №574, яка набрала чинності одночасно із вступом у дію МК.
Спеціалісти та експерти для участі у здійсненні митного контролю залучаються керівником митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи та організації (далі - підприємство) відповідно до статті 369 МК на підставі двосторонньої письмової угоди, укладеної між митним органом та підприємством, де працює спеціаліст чи експерт, в якій визначаються умови відшкодування витрат, пов'язаних з роботою цього спеціаліста чи експерта, і розмір винагороди за виконану ним роботу.
Виплати, пов'язані із залученням спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю, включають витрати в розмірах, передбачених законодавством, на проїзд до митного органу та у зворотному напрямку і проживання відряджених працівників, добові за час перебування у відрядженні та винагороду за виконану ними роботу.
Митні органи відшкодовують підприємствам, де працюють спеціалісти та експерти, витрати, пов'язані із залученням їх для участі в здійсненні митного контролю, на підставі акта про виконання робіт. Витрати на проїзд до митного органу та у зворотному напрямку і проживання відряджених працівників, добові за час перебування у відрядженні відшкодовуються митними органами підприємствам на підставі рахунка на їх оплату та документів, що підтверджують витрати.
Залучення перекладачів для участі в провадженні у справі про порушення митних правил здійснюється відповідно до статті 370 МК.
Свідкам, які не є робітниками та службовцями і викликаються до митного органу в справі про порушення митних правил, митним органом виплачується грошова компенсація в розмірі фактичних витрат на проїзд до митного органу та у зворотному напрямку і проживання, а також добові за час перебування у відрядженні на підставі документів, що підтверджують витрати, у межах норм, передбачених законодавством для бюджетних установ.
Винагорода спеціалістам чи експертам, залученим для участі в здійсненні митного контролю, або кошти, що виплачуються експертам за виконання їхніх обов'язків та за роботу, виконану за дорученням митного органу в справі про порушення митних правил, відшкодовуються підприємству, на якому вони працюють, у межах від 5 до 10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за годину роботи залежно від кваліфікації спеціаліста чи експерта і складності завдання.
Оплата послуг перекладачів здійснюється за цінами (тарифами), встановленими підприємствами, де вони працюють.
Виплати, пов'язані із залученням спеціалістів та експертів для участі в здійсненні митного контролю, витрати на оплату послуг перекладачів у справі про порушення митних правил відшкодовуються за рахунок коштів, які передбачені в державному бюджеті на утримання митних органів згідно з кошторисами.