Вход

Випробування при прийнятті на роботу

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
В період випробування на працівників поширюється законо¬давство про працю.
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: для осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу згідно з рекомендацією медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при направленні на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

(Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-12 від 20.03.91, № 6/95-ВР від 19.01.95)
1.  Строк випробування може встановлюватись тільки при прийомі на роботу і тільки за згодою між обома сторонами трудового договору. При призначенні працівника на більш високу посаду на тому самому підприємстві, в установі, організації встановлення випробування не допускається, оскільки уданому випадку має місце переведення. Випробування же встановлюється при прийнятті на роботу.
2.  Про прийняття на роботу працівника з випробувальним строком видається наказ, в якому робиться застереження про випробування. З цим наказом працівник повинен бути ознайомлений під розписку. Відсутність підпису працівника може бути підставою виникнення трудового спору про відсутність погодження при прийомі на роботу про встановлення строку випробування.
3.   Правове становище працівників, прийнятих на роботу з випробуванням, аналогічне з становищем постійних працівників, їм доручається робота, що належить до тієї спеціальності чи посади, на яку вони прийняті; вони підлягають внутрішньому трудовому розпорядку, при настанні страхового випадку забезпечуються допомогами по державному соціальному страхуванню тощо.
4. Перелік працівників, яким не може бути встановлено випробування, не є вичерпним. Не може встановлюватись випробування при прийомі на роботу тимчасових і сезонних працівників.
Якщо відносно працівників, для яких випробування не може встановлюватись, все-таки була досягнута угода сторін про випробування, ця угода відповідно до ст. 9 цього Кодексу є недійсною.
5.  З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на посади державного службовця, може проводитись їх стажування у відповідному державному органі терміном до двох місяців (п. 1 Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 804 від 1 грудня 1994 p.).