Вимоги до спеціальних митних зон

Стаття 219. Вимоги до спеціальних митних зон
Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна митна зона, з метою належної організації митного контролю може вимагати від органів управління цієї зони вжиття таких заходів:
1) спорудження огорожі по периметру зони;
2) встановлення обмежень щодо порядку доступу в зону у певні години роботи;
3) застосування інших заходів, що не перешкоджають нормальному функціонуванню зони відповідно до закону про таку зону.
Забороняється будь-яке будівництво в межах спеціальних митних зон без попереднього погодження з митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна митна зона.
Відповідно до Закону про СЕЗ, законів України про створення спеціальних (вільних) економічних зон в окремих регіонах, на виконання пункту 6 ст. 11 МК, а також інших законодавчих актів, із метою дотримання митними органами єдиної методології під час приймання об'єктів митної інфраструктури на територіях спеціальних (вільних) економічних зон Держмитслужбою встановлюється порядок прийняття об'єктів митної інфраструктури на територіях спеціальних (вільних) економічних зон, на яких запроваджується режим спеціальної митної зони (спеціальний митний режим).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 р. №1119 "Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі", а також спільного наказу Держмитслужби України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної податкової адміністрації України від 02.03.2006 р. №163/242/159/100, з урахуванням спільного наказу Держмитслужби України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної податкової адміністрації України №95/144/70/54 від 06.02.2007 р., та Наказу Державної митної служби України 11.01.2007 р. №8, яким затверджено Порядок ведення переліку суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах, якими затверджено Вимоги до технічного оснащення та облаштування території спеціальної (вільної) економічної зони й до контролю за переміщенням товарів через кордони цієї зони, територія спеціальної (вільної) економічної зони (далі - СЕЗ) повинна бути огороджена по периметру таким чином, щоб унеможливити несанкціоноване й неконтрольоване переміщення та проникнення через її кордони товарів, транспортних засобів і фізичних осіб. Пункти пропуску через кордони СЕЗ (контрольно-пропускні пункти) (далі - КПП) повинні встановлюватися таким чином, щоб забезпечити можливість здійснення належного митного контролю під час переміщення на територію (з території) СЕЗ товарів та транспортних засобів. Якщо кордони СЕЗ збігаються з державним кордоном України, то переміщення здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон. При встановленні КПП і визначенні режиму їх роботи повинні бути враховані різноманітні фактори та особливості конкретної СЕЗ (інтенсивність та напрями руху транспортних засобів, пішоходів, початок та кінець робочої зміни, специфіка виробництва тощо). Залежно від цього режим роботи КПП має бути цілодобовим, протягом робочого дня, протягом незначного часу з викликом посадових осіб митного органу або на початку та наприкінці робочої зміни. Якщо переміщення на територію (з території) СЕЗ автомобільного, залізничного та водного транспортного засобу не буде мати безперервного характеру, то контроль і пропуск цих транспортних засобів можна здійснювати за викликом посадових осіб митного органу.
КПП та інші споруди, призначені для виконання службових обов'язків посадовими особами митного органу, повинні мати приміщення (з розрахунку 6 кв. м на посадову особу), обладнані протипожежною та охоронною сигналізацією, з меблями, металевими шафами для зберігання службової документації, митних забезпечень, зброї та засобів захисту, із засобами радіо- та телефонного зв'язку, ПЕОМ з локальною обчислювальною мережею для обліку товарів, які ввозяться на територію/вивозяться з території СЕЗ, комп'ютерним обладнанням для забезпечення СЕЗ засобами відомчої електронної пошти Держмитслужби України та виділеним цифровим каналом зв'язку, підключеним до Відомчої телекомунікаційної мережі Держмитслужби України.
У разі необхідності виконання службових обов'язків посадовими особами органів охорони державного кордону КПП обладнуються додатковими приміщеннями з протипожежною та охоронною сигналізацією (з розрахунку 6 кв. м на посадову особу), з меблями, металевими шафами для зберігання службової документації, зброї та засобів захисту, із засобами радіо- та телефонного зв'язку, ПЕОМ із локальною обчислювальною мережею з метою здійснення прикордонного контролю під час в'їзду в СЕЗ і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства, обліку товарів, що ввозяться на територію/вивозяться з території СЕЗ. У разі потреби КІШ обладнуються засобами спостереження за переміщенням товарів і транспортних засобів через кордони СЕЗ і засобами обмеження таких переміщень (датчиками, світлофорами тощо). З урахуванням вимог ст. 57 Митного кодексу України на КПП необхідно передбачити облаштування кімнати для особистого огляду громадян.
З урахуванням характеру виробництва, особливостей розташування на місцевості, режиму пропуску на територію СЕЗ та для забезпечення запобігання несанкціонованому проникненню та переміщенню через її кордони фізичних осіб, транспортних засобів і товарів, а також належного контролю й оформлення орган управління СЕЗ має додатково забезпечити відповідне обладнання огорожі та охорону території СЕЗ (наявність договору зі службою охорони, якщо в органі управління СЕЗ відсутні підрозділи, які здійснюють охорону території; освітлення в нічний час; застосування електронної системи охорони та відео спостереження; мобільний контроль; установлення вишок для візуального спостереження).
На території СЕЗ мають бути складські приміщення, обладнані меблями й складським обладнанням, протипожежною та охоронною сигналізацією, для розміщення затриманих і конфіскованих товарів та автотранспортних засобів, майданчики з оглядовою ямою, естакади, ваги та інші засоби контролю та техніки безпеки. У разі дотримання цих Вимог за поданням Держмитслужби України органу управління СЕЗ Міністерством фінансів України видається свідоцтво про відповідність технічного оснащення та облаштування території спеціальної (вільної) економічної зони.