Вход

Вилучення товарів, транспортних засобів і документів

Стаття 377. Вилучення товарів, транспортних засобів і документів
Товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, а також документи, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил, вилучаються.
У разі вчинення порушення митних правил особою, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси, допускається вилучення товарів, транспортних засобів у розмірах, необхідних для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів, зазначеної у частині третій статті 405 цього Кодексу.
Вилучені товари, транспортні засоби та документи повинні бути перелічені у протоколі, що складається в передбачених цим Кодексом випадках, або в доданому до нього описі з точним зазначенням кількості, міри, ваги та особливих ознак цих товарів, транспортних засобів та документів, а також вартості товарів, транспортних засобів.
Вилучення є адміністративно-процесуальною дією, що проводиться посадовими особами митних органів України з метою недопущення їх повторного використання та збереження як доказів у справі про порушення митних правил.
Вилучення безпосередніх предметів порушень митних правил, товарів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, документів, потрібних для розгляду справи про порушення митних правил, а також товарів, транспортних засобів у розмірах, необхідних для забезпечення стягнення штрафу або вартості безпосередніх предметів порушення митних правил, транспортних засобів, що використовувалися для їх переміщення через митний кордон України, полягає в примусовому припиненні володіння, розпорядження особою, яка вчинила порушення митних правил, зазначеними предметами та їх використання.
Відповідні посадові особи митних органів проводять вилучення предметів, транспортних засобів та документів при їх виявленні при складанні протоколу про порушення митних правил; проведенні митного обстеження, огляду, переогляду або особистого огляду; отриманні відомостей про те, що вони знаходяться у конкретної фізичної особи чи у відповідному підприємстві, установі чи організації. У першому випадку вилучення проводиться у порядку, передбаченому митним законодавством для конкретної процесуальної дії, а в інших - у вигляді самостійної процесуальної дії.
Оскільки вилучення документів, товарів та ТЗ стосується законних прав громадян, закон передбачає особливий порядок його проведення. Такий порядок міститься у Методичних рекомендаціях щодо провадження у справах про порушення митних правил, затверджених Наказом Держмитслужби України від 30.12.2004 р. №936.
Дана процесуальна дія проводиться лише за наявності достатніх підстав. Примусовому вилученню обов'язково повинна передувати можливість добровільної видачі порушником предметів чи документів, що підлягають вилученню.
Вилучення, відповідно до положень ст. 265 КУпАП, можливе також з метою припинення адміністративного правопорушення, коли вичерпані інші заходи впливу, з метою забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи і виконання постанови по ній. При цьому для проведення вилучення потрібне точне знання предмета, що підлягає даній адміністративно-процесуальній дії, наявність інформації про місце його знаходження.
Вилучення, за загальним правилом, має проводитися у присутності не менш двох понятих. При проведенні вилучення повинен також бути присутнім представник підприємства, установи чи організації, де воно проводиться. У необхідних випадках для участі в проведенні вилучення запрошується відповідний спеціаліст. Особам, які беруть участь у вилученні, роз'яснюють їхні процесуальні права та обов'язки.
У нічний час проводити вилучення зазначених документів, товарів та ТЗ, за винятком негайних випадків, не рекомендується.
Вилучення товарів, транспортних засобів, документів за відсутності особи, в якої вони вилучаються, можливо виключно у випадках, коли ця особа свідомо уникає участі в процесуальній дії (ігнорує запрошення, вимоги посадової особи митного органу, втікає з місця події), або таку особу неможливо встановити (предмети, що підлягають вилученню, перебувають на дорозі, на території, що не охороняється, тощо).
Причини відсутності особи, у якої вилучаються товари, транспортні засоби, документи, якщо вони стали відомі на момент складення протоколу, зазначаються в ньому.
Назви предметів, транспортних засобів і документів, що вилучаються, обов'язково повинні бути перелічені в протоколі або в додатку до нього з точним зазначенням реквізитів документів, ідентифікаційних ознак (номера, кольору, розміру тощо), кількості, одиниць виміру, ваги, а також вартості предметів, транспортних засобів.
У випадках, коли під час складання протоколу неможливо встановити реальну вартість вилучених предметів, напроти найменувань таких предметів у графі "вартість" потрібно зробити запис "оцінка буде проведена додатково".
Копія протоколу вручається під підпис особі, у якої вилучено товари, транспортні засоби, документи.
У разі відмови цієї особи одержати примірник протоколу, до протоколу вноситься відповідний запис з підписом посадової особи митного органу, яка склала протокол, після чого зазначений примірник надсилається цій особі за повідомленою нею або наявною в митному органі адресою.
Вилучені предмети зберігаються на складі митного органу або в іншому визначеному його керівником місці до набрання чинності постановою у справі про порушення митних правил.
Вилучені безпосередні предмети порушень митних правил, а також товари, транспортні засоби, вилучені в розмірах, потрібних для забезпечення стягнення штрафу або вартості безпосередніх предметів порушень митних правил і транспортних засобів, що використовувалися для їх переміщення через митний кордон України, підлягають поверненню власникам або вповноваженим ними представникам:
- у разі винесення судом постанови у справі про порушення митних правил про закриття провадження у справі. При цьому митному органу потрібно враховувати необхідність сплати власником вилучених предметів або вповноваженим ним представником митних платежів, якщо такі передбачено митним законодавством;
- у разі винесення судом постанови у справі про порушення митних правил про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу. При цьому митному органу потрібно враховувати виконання правопорушником постанови суду і сплату митних платежів, якщо такі передбачено митним законодавством.
Вилучені документи залишаються у справі про порушення митних правил. Як виняток, ці документи можуть бути передані власникам або їхнім представникам на їхню обгрунтовану письмову вимогу. У таких випадках у справі залишаються копії цих документів, завірені посадовою особою митного органу.
Вилучення товарів, транспортних засобів у розмірах, потрібних для забезпечення стягнення штрафу або вартості безпосередніх предметів порушень митних правил і транспортних засобів, що використовувалися для їх переміщення через митний кордон України, може бути проведено виключно в осіб, які не мають в Україні постійного місця проживання або адреси.
Ті документи, товари та ТЗ, що відповідно до рішення суду підлягають конфіскації, конфіскуються в порядку, передбаченому ст.405 МК України. Речові докази, щодо яких не було винесено рішення суду про конфіскацію, підлягають поверненню законним власникам із сплатою всіх митних зборів та платежів.
Наведений у коментованій статті МК перелік предметів, що можуть бути вилучені, є вичерпним. Не підлягають вилученню предмети, не причетні до справи, за винятком предметів, заборонених до вільного використання.
У ході митного розслідування посадова особа має право прийняти рішення або про визнання вилучених предметів речовим доказом або про повернення їх власнику.
        Форма Протоколу про вилучення товарів, ТЗ і документів у справі про порушення митних правил.
        Затв. Наказом ДМС від 21.04.2003 р. №261
             ПРОТОКОЛ
про вилучення товарів, транспортних засобів і документів у справі про порушення митних правил
         №___ «      » 20     р.
(місце складення протоколу)
Я, _______
(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол) у присутності понятих:
(прізвища, імена та по батькові, адреси понятих)
2._____
керуючись вимогами статей 375 і 377 Митного кодексу України, склав цей протокол про вилучення товарів, транспортних засобів і документів.
Передбачені ст. 372 Митного кодексу України обов'язки понятого (бути присутнім під час проведення процесуальних дій і засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі виконаним діям) мені роз'яснено.
Підписи понятих: 1. _
2. _
На підставі статей 375, 377 Митного кодексу України за цим
протоколом у_
(зазначити, у кого (де) вилучено товари,
_
транспортні засоби, документи)
_вилучено:
а) товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; товари
зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для
приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю;
транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів
порушення митних правил через митний кордон України
з/п
Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки
Кількість (вага)
Вартість, грн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил
з/п
Назва вилученого документу, їх особливі ознаки
 
 
 
 
в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби в розмірах, потрібних для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України
з/п
Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки
Кількість (вага)
Вартість, грн
 
 
 
 
 
 
 
 
Якщо є додаток, то зазначити: «Див. додаток_на_аркушах».
Записано правильно.
Копію протоколу отримав «_»_20_р.
(дані про громадянина (посадову особу підприємства, установи, організації), у якого вилучено товари, транспортні засоби, документи: громадянство, прізвище, ім 'я, по батькові, дата народження громадянина; прізвище, ім 'я, по батькові, посада посадової особи)
Підпис:_
Підписи понятих: 1. _
2._
Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол:
 
Форма додатку до Протоколу про вилучення товарів, ТЗ і документів у справі про порушення митних правил.
 Затв. Наказом ДМС від 21.04.2003 року №261
Державна митна служба України
      ДОДАТОК №_
ДО ПРОТОКОЛУ про вилучення товарів, транспортних засобів і документів у
справі про порушення митних правил №_/_/_
"_"_20_р._
(місце складення протоколу)
На підставі статей 375, 377 Митного кодексу України за цим протоколом вилучено (продовження):
а) товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України;
б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил;
в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби в розмірах, потрібних для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України (непотрібне закреслити)
з/п
Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки
Кількість (вага)
Вартість, грн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записано правильно.
Копію додатка до протоколу отримав «_
20
(дані про громадянина (посадову особу підприємства, установи, організації), у якого вилучено товари, транспортні засоби, документи: громадянство, прізвище, ім 'я, по батькові, дата народження громадянина; прізвище, ім 'я, по батькові, посада посадової особи) Підпис:_
Підписи понятих: 1. _
2. _
Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол: