Використання митної статистики з питань зовнішньої торгівлі

Стаття 309. Використання митної статистики з питань зовнішньої торгівлі
Статистична інформація з питань зовнішньої торгівлі використовується для:
1) визначення стратегії, тактики та основних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності;
2) аналізу та прогнозування зовнішньоекономічної політики і ситуації, що склалася чи складатиметься на світовому ринку;
3) проведення переговорів з торговельно-економічних питань;
4) застосування методів тарифного і нетарифного регулювання;
5) складання торговельного та платіжного балансів України, планування і проведення валютно-фінансової політики;
6) визначення ринків збуту товарів;
7) формування статистики зовнішньоекономічних зв'язків України.
Дана стаття визначає цілі використання статистичної інформації з питань зовнішньої торгівлі.
Документальною основою митної статистики зовнішньої торгівлі є вантажні митні декларації. Дані, що занесені до вантажної митної декларації, після завершення митного контролю та відповідного оформлення їх електронних копій, являють собою об'єктивну та достовірну картину зовнішньої торгівлі країни.
Статистична інформація на підставі даних ВМД забезпечує об'єктивний і достовірний облік даних про зовнішньоторговельні операції, здійснені у певний період, що дає можливість відслідковувати динаміку експортних, імпортних операцій та зовнішньоторговельного обороту в цілому, по країнах та регіонах світу. Аналіз цих даних дозволяє виявляти тенденції, що відбуваються у зовнішній торгівлі, основні напрями просування на світові ринки окремих груп товарів та української зовнішньої торгівлі в цілому.
Всебічний аналіз даних митної статистики є об'єктивним підґрунтям для вивчення сучасного стану зовнішньої торгівлі, визначення стратегії, тактики та основних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності, стосунків з окремими країнами та регіонами світу, складання реальних прогнозів розвитку зовнішньоекономічної політики.
Відповідно до чинного законодавства, для своєчасного та якісного виконання робіт, пов'язаних із складанням звітного зовнішньоторговельного балансу, Держмитслужба щомісяця подає до Держкомстату узагальнену інформацію про товари, що пройшли митне декларування, на підставі якої формується державна статистика зовнішньої торгівлі та складається зовнішньоторговельний баланс.
Постійний моніторинг стану зовнішньої торгівлі на підставі інформації про експортно-імпортні операції дає можливості для вивчення стану зовнішньої торгівлі, світових ринків та визначення потенційних ринків збуту перспективних напрямів просування товарів на ринки.
Відповідно до ч.4 ст.23 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі даних митної статистики, що надаються Держмитслужбою та іншими органами, які провадять державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Держкомстат здійснює зведення статистичної інформації щодо зовнішньоекономічної діяльності.