Виконавчий директор виробничого кооперативу

Стаття 104.Виконавчий директор виробничого кооперативу
1.Правління виробничого кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю підприємства. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.
2.Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умовах контракту, який укла­дає з ним правління кооперативу, та виконує функції відповідно до статуту.
3.Виконавчий директор несе відповідальність за свою діяльність перед кооперати­вом.
4.У разі відсутності у виробничому кооперативі посади виконавчого директора ро­ботою кооперативного підприємства керує голова кооперативу.
1.Виконавчий директор з числа спеціалістів — не членів кооперативу може бути найня­тий правлінням кооперативу для здійснення оперативного управління останнім.
2. Правління повинно укласти з виконавчим директором трудовий договір (контракт), кий визначає його трудові права, обов'язки, його відповідальність, оплату праці, гарантії, а також регулює інші трудові відносини, що виникають між виконавчим директором як най­маним працівником і виробничим кооперативом, який виступає роботодавцем.
Функції виконавчого директора мають визначатися статутом виробничого кооперативу.
3. Виконавчий директор особисто несе матеріальну та дисциплінарну відповідальність перед виробничим кооперативом згідно з чинним законодавством, статутом кооперативу, ін­шими внутрішніми нормативними актами, укладеним з ним трудовим контрактом.
4.Статутом виробничого кооперативу може передбачатися посада виконавчого директо­ра. У такому разі роботою кооперативу керує його голова.