Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію

Стаття 405. Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію
Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у частині конфіскації виконується державним виконавцем у порядку, встановленому законом.
Товари, транспортні засоби, вилучені митним органом, щодо яких винесена постанова суду (судді) про конфіскацію, передаються державному виконавцеві.
У разі коли неможливо конфіскувати товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, або товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, з осіб, які вчинили порушення митних правил, стягується вартість зазначених товарів, транспортних засобів у порядку, встановленому законодавством України.
Витрати митного органу, пов'язані із зберіганням товарів, транспортних засобів, щодо яких прийнято постанову про конфіскацію, повинні бути відшкодовані особою, яка вчинила порушення митних правил, у порядку, встановленому законом.
Частина 1 коментованої статті та стаття 313 КУпАП встановлюють, що постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, та грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, виконуються державними виконавцями в порядку, встановленому законом.
У разі відсутності в Україні майна, що належить особам, які притягуються до відповідальності, порядок виконання постанови митного органу про накладення на них стягнення визначається законодавством України й міжнародними договорами з державами, на території яких проживають або перебувають ці особи.
Частина 2 коментованої статті передбачає передачу товарів, транспортних засобів, вилучених митним органом, щодо яких винесена постанова суду про конфіскацію, державному виконавцеві. Передача майна, конфіскованого за рішенням суду державному виконавцеві здійснюється з вимогами, встановленими законодавством.
Порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним (далі - Порядок) затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 р. №1724;
Майно, зазначене у пункті 1 цього Порядку, передається митним органом державному виконавцеві на підставі акта опису та арешту майна безпосередньо в місцях зберігання конфіскованого майна для подальшого розпорядження ним.
Державний виконавець під час виконання рішення суду про конфіскацію майна, вилученого митними органами, зобов'язаний не пізніше ніж протягом десяти днів з дня відкриття виконавчого провадження провести опис та арешт майна, що підлягає конфіскації.
Не пізніше ніж за п'ять днів до проведення опису та арешту майна державний виконавець попереджає митний орган про час проведення такої дії з метою підготовки майна митним органом для його передачі.
Акт опису та арешту майна складається державним виконавцем у присутності понятих за участю представника митного органу.
Транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, а також спеціальна техніка, обладнання, пристрої, будівельні матеріали можуть бути передані за погодженням з Мінфіном відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади.
Зарахування цінностей до Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється відповідно до рішення Кабінету Міністрів України за поданням Мінфіну на підставі експертних висновків.
Розпорядження культурними цінностями, конфіскованими за рішенням суду, здійснюється відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".
Згідно з ч. 4 коментованої статті, витрати митного органу, пов'язані зі зберіганням товарів, транспортних засобів, щодо яких винесено постанову у справі про порушення митних правил, відшкодовуються особою, яка вчинила порушення митних правил, у порядку, установленому законом.
Якщо у строки, передбачені для добровільного виконання постанови про накладення адміністративного стягнення, постанову у справі про порушення митних правил у частині відшкодування порушником витрат митного органу у справі не виконано, така постанова повинна бути надіслана до відповідного органу державної виконавчої служби для примусового виконання.
Не підлягає виконанню постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.
Згідно з названим Порядком, вилучене митними органами майно зберігається у власних (орендованих) спеціально обладнаних приміщеннях (на майданчиках) або передається ними для зберігання іншим організаціям за договорами. Дорогоцінні метали, а також дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, платіжні документи у валюті України та іноземній валюті, готівкова іноземна валюта та валюта України зберігаються митними органами в спеціально призначених приміщеннях, металевих шафах або передаються ними для зберігання банківським установам. Цінні папери, виражені у валюті України та іноземній валюті, зберігаються у безпосередніх учасників Національної депозитарної системи.
Кошти, одержані від реалізації вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, та податки й збори у визначених законом випадках зараховуються до Державного бюджету з вирахуванням сум комісійної винагороди, що виплачується підприємству (організації), якому доручено розпоряджатися майном згідно з угодою, укладеною відповідно до законодавства
ТЗ, передані органам державної виконавчої служби, які заборонені для експлуатації за висновком технічної експертизи, підлягають розукомплектуванню з подальшою реалізацією приладів, вузлів, агрегатів.
Про перерахування до Державного бюджету коштів, одержаних від реалізації майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, державний виконавець повідомляє митний орган протягом трьох днів з дня їх перерахування. При цьому інформація надається окремо за кожним актом опису і арешту майна, а один раз на квартал проводиться звірення сум вартості майна, переданого за цими актами, та фактичних перерахувань до Державного бюджету.
У разі скасування рішення суду про конфіскацію майна орган, у якого воно знаходиться на зберіганні чи у розпорядження якого надійшло (у тому числі органи Державного казначейства), повертає майно або відшкодовує його вартість власникові в порядку, встановленому законодавством.
Контроль за дотриманням вимог Порядку забезпечують Мін'юст, Держмитслужба та Мінфін.