Виконання грошових зобов'язань

Стаття 198. Виконання грошових зобов'язань
1. Платежі за грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, здійснюються у безготівковій формі або готівкою через установи банків, якщо інше не встановлено законом.
2. Грошові зобов'язання учасників господарських відносин повинні бути виражені і підлягають оплаті у гривнях. Грошові зобов'язання можуть бути виражені в іноземній валюті лише у випадках, якщо суб'єкти господарювання мають право проводити розрахунки між собою в іноземній валюті відповідно до законодавства. Виконання зобов'язань, виражених в іноземній валюті, здійснюється відповідно до закону.
3.Відсотки за грошовими зобов'язаннями учасників господарських відносин застосовуються у випадках, розмірах та порядку, визначених законом або договором.
1. Виконання грошових зобов'язань суб'єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин здійснюється шляхом платежів у безготівковій формі або готівкою через установи банків, якщо інше не встановлено законом. Загальний порядок переказу коштів встановлений Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 жовтня 2001 р. Порядок розрахунків у безготівковій формі регулюється Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22. Готівкові розрахунки здійснюються відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. № 637 (див. також коментар до ст. 342).
2.За загальним правилом грошові зобов'язання повинні бути виражені в національній грошовій одиниці — гривні. Випадки, умови і порядок застосування іноземної валюти як платіжного засобу в господарських зобов'язаннях встановлені Законом України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 p., законодавством про систему валютного регулювання і валютного контролю, Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління НБУ від 12 грудня 2002 р. № 502, іншими нормативно-правовими актами.
3.Нарахування і сплата відсотків у грошових зобов'язаннях учасників господарських відносин найчастіше здійснюється як плата за користування чужими грошовими коштами (ст.536 ЦК ), у тому числі кредитами банківських установ (див. коментар до статей 345—347). Випадки,розміри та порядок нарахування і сплати відсотків визначаються законом (зокрема ст 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.) або договором.