Виконання господарського зобов'язання третьою особою

Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою особою
1.Виконання господарського зобов'язання може бути покладено в цілому або в частиніна третю особу, що не є стороною в зобов'язанні. Управнена сторона зобов'язана прийняти виконання, запропоноване третьою особою — безпосереднім виконавцем, якщо із закону, господарського договору або характеру зобов'язання не випливає обов'язок сторони виконати зобов'язання особисто.
2. Неналежне виконання зобов'язання третьою особою не звільняє сторони від обо­в'язку виконати зобов'язання в натурі, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 193 цього Кодексу.
1.Суб'єктом виконання господарського зобов'язання є зобов'язана сторона, яка звичайно й виконує його сама. Але вона може покласти виконання зобов'язання (в цілому або у частині) на третю особу, яка не є стороною у зобов'язанні (передоручити виконання). В умовах реальної економіки таке передоручення досить поширене (наприклад, підряд на капітальне будівництво із залученням генеральним підрядником субпідрядника і передорученням останньому виконання зобов'язання безпосередньо замовникові).
Разом з тим, передоручення виконання може бути здійснено і управненою стороною, щоне суперечить змісту ч. 1 коментованої статті. Зазначене є можливим, наприклад, у договірних зобов'язаннях поставки товару виробником покупцеві через товарну біржу або іншого посередника. Такий посередник може як зобов'язана сторона щодо покупця передоручити здійснення поставки на його адресу виробнику і як управнена сторона стосовно останньогопередоручити прийняття виконання покупцеві.
Якщо в ролі третьої особи виступає безпосередній виконавець, то управнена сторона зазагальним правилом зобов'язана прийняти виконання, запропоноване такою особою, крім випадків, коли обов'язок сторони виконати зобов'язання особисто випливає із закону, господарського договору чи характеру зобов'язання. Наприклад, зі змісту абз. 6 ч. 2 ст. 18 Закону України «Про концесії» від 16 липня 1999 р. випливає, що обов'язок повернення у відповідних випадках об'єкта концесії в належному технічному стані концесієдавцю лежить на концесіонері за договором незалежно від того, чи здавався цей об'єкт у субконцесію. Якщо ж та­кою третьою особою не є безпосередній виконавець, управнена сторона на свій розсудвирішує, прийняти чи не прийняти виконання зобов'язання.
2. У всіх випадках передоручення виконання зобов'язана сторона не вибуває із зобов'язання і залишається повністю відповідальною перед управненою стороною за виконання, що здійснюється третьою особою. Неналежне виконання зобов'язання цією особою не звільняє сторони від обов'язку виконати зобов'язання у натурі, крім випадків, коли інше передбачено законом чи договором або управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язання.