Вход

Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів

Стаття 196. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів
1. У разі якщо в господарському зобов'язанні беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів, кожний з управнених суб'єктів має право вимагати виконання, а кожний із зобов'язаних суб'єктів повинен виконати зобов'язання відповідно до частки цього суб'єкта, визначеної зобов'язанням.
1. У разі якщо це передбачено законодавством або договором, зобов'язання повинно виконуватися солідарно. При солідарному виконанні господарських зобов'язань застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України, якщо інше не передбачено законом.
1. У господарському зобов'язанні беруть участь дві сторони — управнена і зобов'язана. Але кожною із сторін може виступати декілька суб'єктів; і тоді це — зобов'язання з множинністю осіб. Множинність осіб у зобов'язанні може бути активною (множинність управнених суб'єктів ), пасивною (множинність зобов'язаних суб'єктів) або змішаною (коли присутні у множині ті й інші). При цьому діє загальний принцип часткової вимоги і часткового виконання,тобто кожний з управнених суб'єктів має право вимагати виконання, а кожний із зобов'язаних суб'єктів повинен виконати зобов'язання відповідно до частки цього суб'єкта, визначеної зобов'язанням. У міру виконання суб'єкти, які отримують виконання у своїй частці або виконують свою частку, із зобов'язання вибувають, а інші учасники залишаються до виконання зобов'язання у повному обсязі.
2. У випадках, коли це спеціально передбачено законодавством або договором, застосо­вується принцип солідарного виконання господарського зобов'язання з множинністю осіб. Так, ст. 227 ГК передбачає солідарне відшкодування збитків у разі їх заподіяння одночасно декількома учасниками господарських відносин; згідно з ч. 2 ст. 373 ГК за вимогами, що за­являються до користувача комерційної концесії як виробника продукції (товарів) правоволодільця, останній відповідає солідарно з користувачем тощо. При солідарному виконанні господарських зобов'язань застосовуються відповідні положення статей 541—544 ЦК, якщо інше спеціально не передбачено законом.